Milieuzone Utrecht van start

29 januari 2015

Milieuzone Utrecht van start

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente Utrecht een milieuzone ingevoerd, om de lucht in de stad schoner te maken. Hierdoor mogen de meest vervuilde oude diesels van voor 1 januari 2001 een deel van het oude centrum niet meer in. Dit zorgt voor een substantiële verbetering van de luchtkwaliteit in het centrum en hierdoor zullen tienduizenden inwoners langer leven. In Duitsland hebben al meer dan 50 steden zo’n milieuzone. In steden zoals Berlijn is hierdoor op korte termijn de uitstoot van roet en fijnstof met 34% verminderd. Utrecht is in Nederland de eerste stad die een milieuzone voor personenauto’s en bestelverkeer invoert. De milieuzone is één van de maatregelen die Utrecht neemt om de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van Utrechters te verbeteren (Gemeente Utrecht).20150106_Nieuws_Milieuzone

Met het nemen van deze luchtkwaliteitsmaatregel wordt de roetblootstelling van de inwoners van Utrecht aanzienlijk verminderd. Roet is een verzamelnaam voor zwarte deeltjes in de lucht, die ontstaan bij onvolledige verbranding. In steden draagt het wegverkeer voor circa 50% bij aan de heersende roetconcentraties, waaronder dieselmotoren meer vervuilende uitstoot veroorzaken dan benzinevoertuigen (Utrecht). Het weren van deze meest vervuilende voertuigen heeft een groot effect op de luchtkwaliteit en daarmee een positief effect op de gezondheid van de bewoners in de stad. Door 2% van de meest vervuilende oude diesels te weren, daalt de roetuitstoot van verkeer al met zo’n 30% .

Kaart van de milieuzone

De milieuzone omvat de Utrechtse binnenstad, het stationsgebied, de Jaarbeurs en enkele aangrenzende wegen. Het gebied is aangegeven op de kaart. Aan de randen van de zone staan milieuzone borden. Download een overzicht van alle postcodes en bijbehorende straten (pdf, 20 kB) die binnen de Utrechtse milieuzone vallen. Wil je weten of jouw auto de Utrechtse milieuzone in mag? Doe online de ‘kentekencheck’: www.utrecht.nl/milieuzone.

Kaart_Grens_Milieuzone498px

Schone bussen

Een eerdere maatregel die de gemeente nam om de roetblootstelling te verminderen bestaat uit het in gebruik nemen van Euro-VI bussen in het openbaar vervoer. De Euro-VI stadsbussen die eind 2013 zijn geïntroduceerd in de stadsbusvloot in de gemeente Utrecht zijn schoner dan de eerdere generaties dieselbussen. Dit blijkt uit metingen die TNO in juli 2014. De nieuwe bussen zijn daarmee 85 tot 95 procent schoner dan de Euro-III bussen die ze hebben vervangen. De nieuwe bussen stoten 38 procent minder NOx en 85 procent minder fijnstof uit dan de Euro-V-EEV stadsbussen die nog deel uitmaken van de Utrechtse busvloot (Gemeente Utrecht).

Meer gezonde alternatieven

Naast het inzetten van schone bussen willen wij met de campagne GezondOpPad de fiets en elektrisch vervoer stimuleren. Want 60% van de huidige autoritten is nog altijd korter dan 10 km, en maar liefst 40% is korter dan 5 km. Dat zijn fietsafstanden. Uit onderzoek blijkt dat 10% meer fietsgebruik in een middelgrote stad leidt tot 20% minder parkeerdruk, 15% minder tijdverlies voor automobilisten en 6% minder uitstoot van schadelijke stoffen (Kracht van Utrecht). Daarnaast rijden er nog te veel tweetaktscooters rond die 20 tot 2.000 keer meer vervuilend dan een bestelbus zijn (Volkskrant). Uit onderzoek van De Gezond Stad blijkt dat 44% van de 85.000 scooters in Amsterdam een tweetaktmotor heeft (Het Parool). In Utrecht zal dit percentage vermoedelijk gelijk liggen.