Milieuorganisaties willen duidelijke normen voor groei melkveehouderij

12 december 2013

Milieuorganisaties willen duidelijke normen voor groei melkveehouderij

Milieudefensie en De Natuur- en Milieufederaties zijn kritisch op het voornemen van staatssecretaris Dijksma om de melkveehouderij in Nederland te laten groeien. Dit plan werd bekend in een brief die Dijksma vanochtend naar de Tweede kamer stuurde. Jacomijn Pluimers van Milieudefensie: “Het is duidelijk dat Nederland niet zit te wachten op nog meer vee-industrie, met alle gevolgen van dien.” Die groei wordt toegestaan, als er voldaan wordt aan mestverwerking, maar er is onvoldoende capaciteit om al die mest weg te werken. Daarnaast worden andere milieuproblemen die gepaard gaan met de groei van de melkveehouderij niet opgelost.

“Mestverwerking kan een bijdrage leveren aan de oplossing van het mestprobleem in Nederland. Maar het Planbureau voor de Leefomgeving geeft nú al aan dat er niet voldoende capaciteit is voor mestverwerking, nu niet en in 2015 nog steeds niet”, aldus Pluimers. “Wil de melkveehouderij binnen de milieugrenzen opereren dan moet de omvang van de veestapel direct verbonden worden met de hoeveelheid landbouwgrond. Dat betekent niet nog meer koeien erbij. Anders wordt het dweilen terwijl we de mestkraan verder open zetten.”

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert in haar evaluatie van het mestbeleid dat de uitbreiding van de mestverwerking onvoldoende is voor de vanaf 2015 verwachte hoeveelheid mest. Het PBL geeft verder aan dat mestverwerking een ‘end of pipe-maatregel’ is, en overige milieuproblemen er niet mee worden opgelost, zoals uitstoot van ammoniak broeikasgassen. De effecten van stank en infectiedruk blijven zelfs volledig onbesproken.

Milieudefensie vindt het wel goed dat de staatssecretaris het heeft over grondgebonden veehouderij als voorwaarde voor uitbreiding. Wel moeten hier duidelijke normen voor komen. Pluimers: “Het kan niet alleen bij een goed voornemen blijven, maar er moet een duidelijke norm worden afgesproken. Niet meer dan twee koeien per hectare gras. Alleen als veehouders hieraan voldoen kunnen ze hun bedrijf uitbreiden.”

In een reactie op de plannen van Dijksma gaf de melkveehouderijsector al aan stappen richting duurzamere productie te willen zetten. Volkert Vintges, van de Gelderse Milieufederatie: “Het huidige voorstel biedt nog geen oplossing voor de overbelaste gebieden zoals de Peel en de Gelderse Vallei. We zijn wel blij dat de sector de maatschappelijke onrust rond weidegang, megastallen en mest serieus neemt.”

De milieuorganisaties zijn positief over het behouden van dierrechten voor varkens en kippen, hiermee wordt een grens gesteld aan het aantal kippen en varkens dat de Nederlandse vee-industrie mag houden. Dat stelsel blijft nu in ieder geval tot 2018 intact, terwijl het eerst in 2015 zou verdwijnen. De milieuorganisaties voeren al weken campagne tegen de ongebreidelde groei van de vee-industrie. Op www.maakvannederlandgeenmegastal.nl hebben al duizenden mensen een kaartje naar Dijksma gestuurd met de oproep van Nederland geen megastal te maken.

Klik hier voor meer informatie.