Milieuorganisaties raadplegen achterban over schone energie

4 mei 2013

Milieuorganisaties raadplegen achterban over schone energie

Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur  en Milieufederaties gaan hun achterban via een enquête betrekken bij de onderhandelingen in de Sociaal Economische Raad (SER) over de omslag naar schone energie in Nederland. ‘Energie moet hoger op de politieke agenda. Via deze enquête komen we te weten hoe onze achterban denkt over de belangrijkste issues rond energie. De uitslag van de enquête is voor ons een belangrijke graadmeter of ons onderhandelingsresultaat straks voldoende is’, zegt Tjerk Wagenaar, directeur Natuur en Milieu.

De onderhandelingen in de SER over een nationaal energieakkoord zijn in januari gestart en moeten voor de zomer zijn afgerond. De natuur- en milieuorganisaties nemen aan de onderhandelingen deel evenals het kabinet, de werkgeversorganisaties, vakbonden, de energiesector en het duurzame bedrijfsleven. Het kabinet heeft de SER gevraagd met een  vertegenwoordiging van belanghebbende partijen tot een breed gedragen akkoord te komen. Siegbert van der Velde, namens de Natuur en Milieufederaties: ‘Draagvlak is essentieel voor een succesvol energie- en klimaatbeleid. Daarom vinden wij het van groot belang om mensen in een vroeg stadium te betrekken bij de te maken keuzes’.

Het akkoord moet antwoord geven op vragen als de manier waarop energiebesparing in woningen en industrie kan worden versneld en een slimme strategie hoe Nederland in 2020 16 procent schone energie kan opwekken. Nu is dat nog maar 4,5 procent. ‘We willen van onze achterban weten hoe zij denkt over cruciale thema’s als biomassa en windmolens, maar ook over de verdeling van de kosten en de mate van verplichting die de overheid kan opleggen’, zegt Hans Berkhuizen, directeur van Milieudefensie.

De natuur- en milieuorganisaties die meedoen aan de SER hebben samen een achterban van ongeveer 1,5 miljoen leden. Joris Thijssen, campagneleider bij Greenpeace: ‘In Nederland lijken een paar grote spelers, de fossiele industrie voorop, alle belangrijke beslissingen op energiegebied te domineren. Onze achterban wil de noodzakelijke omslag naar schone energie zo snel mogelijk laten plaatsvinden. Die burgers horen ook een stem te krijgen. Deze enquête helpt daarbij.’

Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen wordt het onderzoek uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ruigrok / NetPanel. Naar verwachting zijn de resultaten eind mei beschikbaar.