Milieuorganisaties blij met keuze Kamer voor behoud van grenzen veestapel

10 april 2014

Milieuorganisaties blij met keuze Kamer voor behoud van grenzen veestapel

Milieudefensie, Natuur en Milieu en De Natuur en Milieufederaties zijn blij met het behoud van de dierrechten, het stelsel waarmee er grenzen worden gesteld aan het aantal varkens en kippen dat we in Nederland mogen houden. Vandaag stemde de Tweede Kamer in met het  behouden van deze grenzen. De milieuorganisaties voerden campagne tegen de groei van de veestapel, omdat dit onder andere leidt tot groei van het mestoverschot. “Het is goed nieuws dat de Kamer kiest voor grenzen aan de veestapel in plaats van
voor ongebreidelde groei, met alle gevolgen van dien”, aldus Jacomijn Pluimers van Milieudefensie.

Het mestoverschot zorgt voor verzuren van de bodem en vervuiling van grondwater en oppervlaktewater. Door de veestapel in Nederland te laten groeien neemt het mestoverschot toe. Uit onderzoek van Arcadis in opdracht van de milieuorganisaties bleek dat de vee-industrie door het wegvallen van grenzen zelfs kan verdubbelen. De samenwerkende organisaties zijn dan ook blij dat de Tweede Kamer ervoor kiest om de dierrechten in stand te houden. Wel zijn de organisaties bezorgd over de ontsnappingsmogelijkheid die de intensieve veehouderij wordt geboden middels de zogenaamde ‘POR regeling’. Veehouders kunnen onder deze regeling vrijstelling vragen om toch meer dieren te houden dan waar ze dierrechten voor hebben. De praktijk moet uitwijzen of hier veel misbruik van wordt gemaakt.

Ook waarschuwen de milieuorganisaties voor de groei van de melkveesector. Door de afschaffing van het melkquotum zal deze sector naar verwachting twintig procent groeien. Volgens de organisaties moeten er duidelijke normen voor de melkveehouderij komen om de groei te beperken en te zorgen dat er niet meer koeien worden gehouden dan dat er grasland beschikbaar is. Staatssecretaris Dijksma heeft laten weten nog voor de zomer met een plan voor de melkveehouderij te komen.

20140408_mestactie_MD_mw13642
bron: Milieudefensie/Michiel Wijnbergh