Met deze tools help je jouw gemeente kiezen voor een groene leefomgeving

29 november 2021

Met deze tools help je jouw gemeente kiezen voor een groene leefomgeving

Natuurliefhebbers kunnen de kans grijpen om een gezonde, groene en duurzame leefomgeving een impuls te geven via de nieuwe Omgevingswet. Je kunt je gemeente helpen te kiezen voor een groene en duurzame leefomgeving. Zo doe je dat.

Als je gemeente een Omgevingsvisie gaat opstellen biedt dit kansen. Je kunt namelijk een bijdrage leveren aan de omgevingsvisie van jouw gemeente. Sterker nog: gemeenten móeten inwoners om inbreng vragen. Tijdens meepraat-momenten kun jij het belang van een gezonde leefomgeving en natuur op de agenda zetten. Dat biedt mogelijkheden om jouw omgeving te vergroenen en verduurzamen.

Samen voor onze leefomgeving

Om je hierbij te helpen hebben wij samen met andere natuur- en milieuorganisaties de handen ineen geslagen en de website samenvooronzeleefomgeving.nl gelanceerd. Deze zit boordevol met informatie, tips en tools. Hier vind je Wegwijzers en Voorbeeldbrieven voor de thema’s natuur, landschap, natuurinclusief bouwen, CO2 & energie(beperking) en natuurinclusieve landbouw.

Spreek je wensen uit en help mee aan een duurzame leefomgeving

Veel gemeenten zijn bezig met het maken van een Omgevingsvisie. Elke gemeente moet uiterlijk in 2024 haar Omgevingsvisie hebben vastgesteld. De Omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor de gemeente voor de lange termijn, zo’n 20-30 jaar. Het is een strategisch stuk waarin beleidskeuzes beschreven staan die gericht zijn op de hele fysieke leefomgeving.

De ambities en regels rondom bouwprojecten, energieopwekking, natuur en landschap en nog veel meer, veranderen daardoor. Dat brengt bedreigingen voor natuur en milieu met zich mee. Zo zijn er geen verplichte omgevingsvergunningen meer bij bouwactiviteiten en is er minder tijd om kapvergunningen op te schorten. Dit zijn enkele risico’s door de nieuwe Omgevingswet, zo blijkt uit ons nieuwe onderzoeksrapport: Roeien met nieuwe riemen. Het rapport komt voort uit een onderzoek door Natuur en Milieufederatie Noord-Holland in samenwerking met Natuur & Milieu. Het werd in opdracht gedaan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Bekijk hier ons onderzoek

Voorbeelden

Vraag je gemeente bijvoorbeeld:

  • bestaande landschapselementen te beschermen en te herstellen
  • natuurinclusief en duurzaam bouwen tot de norm te maken
  • te investeren in groene energie, zoals meer zonnepanelen op daken
  • te streven naar CO2-reductie en naar klimaatneutraliteit in 2050

29 november 2021

Verhalen van vrijwilligers

Op de website lees je ook inspirerende verhalen over vrijwilligers die al ervaring hebben met het inbrengen van hun groene en duurzame wensen en ideeën bij de omgevingsvisie procedure van hun gemeente. Wat zijn hun tips? En welke valkuilen moet je vermijden?