Met behulp van deze toolkit versterken gemeenten biodiversiteit in de bebouwde kom

25 mei 2022

Met behulp van deze toolkit versterken gemeenten biodiversiteit in de bebouwde kom

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland. Niet alleen in de natuurgebieden, maar ook in de bebouwde kom moet er meer gebeuren om de biodiversiteit te herstellen. De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland presenteert daarom een handige toolkit voor gemeenten over dit onderwerp. 

De toolkit is ontwikkeld in opdracht van de Provincie Noord-Holland.

Naar de toolkit Biodiversiteit in de bebouwde kom

4 kernthema’s

In de toolkit voor gemeenten worden vier thema’s rondom biodiversiteit in de bebouwde kom uitgelicht: natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie, de natuurinclusieve energietransitie en stadslandbouw. We hebben tips, ervaringen en goede voorbeelden verzameld uit de praktijk van Noord-Hollandse gemeenten.

De toolkit bestaat uit kennisdossiers (FAQ’s) en interviews met beleidsmakers, initiatiefnemers en andere experts. De informatie uit deze toolkit is ook beschikbaar gesteld via Platform Groen Kapitaal van de Provincie Noord-Holland.

Samenwerken en stimuleren

”Belangrijk is de combinatie van het als gemeente zélf maatregelen treffen, zoals bij herinrichtingen van de openbare buitenruimte – en daarbij samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld woningbouwverenigingen – tegelijk met het stimuleren en waar mogelijk ondersteunen van inzet vanuit bewoners, bedrijven en organisaties.”

Simone Stam, Gemeente Alkmaar