Meerjarenstrategie 2021 – 2026

6 april 2021

Meerjarenstrategie 2021 – 2026

Brabantse Milieufederatie Plan Boom
Foto: Brabantse Milieufederatie


In onze Meerjarenstrategie 2021-2026 laten we zien hoe we de komende jaren invulling geven aan onze missie voor mooie en duurzame provincies. Het sleutelwoord in de meerjarenstrategie is ‘transitie’. Zoals de structurele veranderingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit.

We zijn de afgelopen jaren van traditionele federaties van lokale natuur- en milieugroepen getransformeerd naar een proactieve netwerkorganisatie. Ook onderling zijn we intensiever gaan samenwerken. In een maatschappij die ongekend snel verandert – niet alleen positieve veranderingen, zoals de toenemende aandacht voor duurzaamheid maar ook minder positieve, zoals de toenemende polarisatie – is dat ook nodig om onze doelen te kunnen verwezenlijken.

Inspirerende gesprekken

In de aanloop naar deze Meerjarenstrategie hebben wij inspirerende gesprekken gevoerd. Met een enquête peilden we de mening van onze medewerkers in de twaalf provincies. Uit interne bijeenkomsten met het Algemeen Bestuur, onze Raad Van Toezicht, onze projectleiders en diverse medewerkers hebben we de richting gedestilleerd die we de komende jaren op zullen gaan.

De Meerjarenstrategie kun je hier downloaden.