Maatschappelijke voordelen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport onduidelijk

2 mei 2014

Maatschappelijke voordelen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport onduidelijk

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil uitbreiden. Het vliegveld wil niet alleen het aantal vluchten uitbreiden, maar ook de bedrijvigheid verder ontwikkelen. Volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) en het Rotterdam Milieucentrum (RMC) is echter nog onduidelijk op welke wijze de maatschappij gebaat is bij een verdere uitbreiding van het vliegveld. Voorkomen moet worden dat alleen het vliegveld zelf (financieel) baat heeft bij een uitbreiding terwijl de omgeving vooral de nadelen zoals geluidshinder en luchtverontreiniging ervaart.

In een zienswijze reageerden de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Rotterdams Milieucentrum gisteren op de ruimtelijke uitbreidingsplannen van de luchthaven. De volledige zienswijze van de milieuorganisaties kunt u lezen op de website van de NMZH: www.milieufederatie.nl.

Dubbele doelstelling

Om de effecten van een uitbreiding duidelijk in beeld te brengen, zou een maatschappelijke kosten- en batenanalyse opgesteld moeten worden. Volgens de milieuorganisaties is voor het huidige aantal vluchten ruimtelijke uitbreiding van de luchthaven echter onnodig. Ook kan het vliegveld niet blijven uitbreiden ten koste van de omgeving. De milieuorganisaties adviseren de luchthaven een voorbeeld te nemen aan de Rotterdamse haven die niet alleen wil groeien, maar gelijktijdig ook de ambitie heeft om de leefomgeving te verbeteren.

Aandacht voor effecten uitbreiding

Door de waterrijke natuur is de omgeving van de luchthaven een aantrekkelijk gebied voor veel vogels. Onderzocht moet worden in hoeverre de luchthavenactiviteiten samen kunnen gaan met de aanwezigheid van deze vogels. Ook moet onderzocht worden wat de gevolgen zijn voor de bereikbaarheid en stikstofdepositie. Tenslotte moet voorkomen worden dat milieueffecten zich opstapelen door bijvoorbeeld de mogelijke aanleg van de A13/A16.