Maatschappelijke dialoog rond aardbevingen onvoldoende geborgd

14 december 2015

Maatschappelijke dialoog rond aardbevingen onvoldoende geborgd

De Dialoogtafel wordt met de komst van de Nationaal Coördinator Groningen omgevormd tot een Maatschappelijke Stuurgroep, Het Groninger Gasberaad. Het Gasberaad heeft hetzelfde doel, namelijk de dialoog met de samenleving voeren over het gaswinningsdossier. Om tegenwicht te kunnen bieden aan de bestuurlijke stuurgroep is behoefte aan onafhankelijke ondersteuning. De staf die beschikbaar was voor de Dialoogtafel wordt echter per 1 januari 2016 teruggebracht naar 1 fte.

Minister Kamp schreef onlangs in een brief aan de Kamer: “Uit de evaluatie die is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de Dialoogtafel een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan verschillende dossiers met betrekking tot de aardbevingen in Groningen. Ik onderschrijf deze conclusie en de noodzaak tot continuering van maatschappelijke dialoog.” Echter zijn er inmiddels andere opvattingen over de financiering van een onafhankelijke staf om een betekenisvolle dialoog te kunnen continueren.

Het stafbureau en het Gasberaad betreuren de gang van zaken. Er gaat veel opgebouwde infrastructuur, kennis, ervaring en netwerk verloren. En erger nog, de kans om de stem van de samenleving in de volle breedte gestructureerd en systematisch naar voren te brengen wordt in de toekomst nog moeilijker. Eén van de redenen waarom de maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk hebben verenigd in het Gasberaad was juist om hiervoor gebruik te kunnen maken van één gezamenlijk ondersteunend bureau. Het Gasberaad is uit alle macht bezig dit te organiseren. Maar uiteindelijk is zij daarbij afhankelijk van de overheid.

Gereserveerde middelen stopgezet
Het grotendeels verdwijnen van ondersteuning betekent onder andere dat vergaderingen van de Maatschappelijke Stuurgroep niet voorbereid kunnen worden door een onafhankelijke, professionele staf. Maar ook dat er geen capaciteit meer is om de maatschappij te informeren via onder andere website, persberichten en de algemene nieuwsbrief. Hieraan is behoefte om tegenwicht te kunnen bieden aan de grootmachten aan tafel.

Groninger Gasberaad
De maatschappelijke organisaties in Groningen hebben zich verenigd in het Groninger Gasberaad. Zij vormen een maatschappelijk tegenwicht van de bestuurlijke poot waarmee de Nationaal Coördinator Groningen overlegt. Het Gasberaad wil nadrukkelijk niet alleen over beleidskaders en meerjarenplannen praten, maar ook over de praktijk van alledag. De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt in het Groninger Gasberaad organisaties op het gebied van natuur, landschap, milieu, water, veiligheid, energie en leefomgeving.