Maatschappelijk draagvlak voor Statiegeld groeit nog steeds

18 mei 2018

Maatschappelijk draagvlak voor Statiegeld groeit nog steeds

In zowel Nederland als Vlaanderen is er een breed draagvlak voor invoering van statiegeld op alle PET-drankflessen én drankblikjes. Nog steeds sluiten organisaties en gemeenten zich aan bij de Statiegeldalliantie, die een gezamenlijk geluid vóór statiegeld laat horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen. Inmiddels vertegenwoordigt de alliantie de stem van 74 procent van de Nederlanders.

Plastic Soup
De Natuur en Milieufederaties steunt het initiatief om statiegeld te heffen op plastic flesjes en blikjes, omdat dan het zwerfafval flink zal afnemen en we de plastic soup verminderen. Bovendien kan de industrie de kleine flesjes met statiegeld beter van kwaliteit maken, zodat ze eerst hergebruikt en later gerecycled kunnen worden.  Zo werken we aan een beter klimaat.

Kabinetsbesluit
Op 10 maart werd bekend dat de Nederlandse regering het bedrijfsleven twee jaar de tijd geeft om beter te gaan recyclen en het aantal flesjes in het zwerfafval met 70-90% te verminderen. Lukt dat niet, dan komt er vanaf 2021 statiegeld op plastic flesjes. Een motie om vanuit de regering samen met het bedrijfsleven en gemeenten afspraken te maken over een actieplan en reductiepercentage voor blik in 2020, werd wel aangenomen.

Oproep Statiegeldalliantie
Het uitstel van een concreet, definitief besluit voor statiegeld op flesjes en geen concrete maatregelen voor blikjes, sluit niet aan bij de oproep van ruim 400 Nederlandse alliantiepartners. Daarom zal de statiegeldalliantie de komende tijd ook van zich laten horen. De regering kan er niet langer omheen: de wens voor een structurele en eerlijke oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden, rivieren en zeeën door plastic flessen en blikjes leeft in de Nederlandse maatschappij.