Maak kennis met Maarten van Dongen

7 oktober 2016

Maak kennis met Maarten van Dongen

Op 19 september is Maarten van Dongen begonnen als projectleider Circulaire Economie. Maarten is 45 jaar oud en woont met zijn vrouw en twee dochters in een Aardehuis in Olst. Hij is opgegroeid in noord-Groningen, opgeleid in Wageningen (Landinrichtingswetenschappen) en gewerkt voor één van de grote Nederlandse adviesbureaus. Maarten heeft een achtergrond in zowel ruimtelijke ordening, bouw als milieu- en veiligheidsadvisering.

Volgens Maarten is het verbinden van mensen, kennis en organisaties een voorwaarde voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Maarten: “Als mensen en organisaties het aandurven om anderen in hun keuken te laten kijken en de ruimte bieden om kennis en dilemma’s te delen, dan is een echte systeemverandering mogelijk. En dat is precies wat nodig is om de transitie naar een circulaire economie te realiseren. We moeten met elkaar nadenken over hoe we slimmer om kunnen gaan met onze schaarse grondstoffen en het natuurlijk kapitaal.  We moeten niet meer toestaan dat waardevolle grondstoffen eindigen in een verbrandingsoven. Het is mijn ambitie om het ideaal van een circulaire samenleving om te zetten naar concrete voorbeelden van hoe het anders kan. Denk daarbij  het anders ontwerpen van huishoudelijke apparaten zodat de componenten eenvoudiger hergebruikt kunnen worden of het overbodig maken van plastic in verpakkingen. Of aan het laten meedenken van consumenten over nieuwe producten, zodat die minder snel kapot gaan of makkelijker zijn aan te passen aan veranderende behoeften van mensen. In Overijssel zij al veel mooie voorbeelden te vinden, maar we kunnen in nog veel meer laten zien. Niet voor niets zijn we als Natuur en Milieu Overijssel één van de partners in CIRCLES, de digitale en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost Nederland bij wil dragen aan de transitie naar een circulaire economie. ”

Contact, ideeën en vragen?
Neem contact op met Maarten van Dongen, tel (038) 4250965 of mail: dongen@natuurenmilieuoverijssel.nl