Maak je tuin waterbestendig

5 januari 2017

Maak je tuin waterbestendig

Samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta en gemeente Zwolle ontwikkelden wij een nieuwe brochure “Klimaat Actieve Stad”. De Klimaat Actieve Stad is een leefbare stad zonder wateroverlast, waar hitte binnen de perken blijft en slimme groene en blauwe structuren de stad gezond en aantrekkelijk maken. Het is het antwoord op klimaatveranderingen en de onvermijdelijke extreme weersomstandigheden.

In onze brochure* vind je heel veel tips en goede voorbeelden waarmee je zelf je eigen huis en tuin klimaat- en waterbestendig maakt.  De winterperiode is de periode bij uitstek om met dit soort maatregelen aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een regenton, het regenwater afkoppelen van het riool en infiltreren in je tuin of gewoon meer groen in plaats van verharding.

* De brochure is momenteel niet meer verkrijgbaar