Bekijk de Livecast Pakhuis de Zwijger: Ruimte voor energie

21 januari 2021

Livecast Pakhuis de Zwijger: Ruimte voor energie

Hoe gaat duurzame energie ons landschap veranderen? Maandag 25 januari zocht de Livecast van Pakhuis de Zwijger antwoorden op deze vraag. Netwerkdirecteur Annie van de Pas was erbij om het te hebben over de combinatie van energie en natuur in Nederland en de dilemma’s en oplossingen in de praktijk.

Bekijk de Livecast

Annie van de Pas is een van de tafelgasten.

De ambities voor onder andere klimaatneutrale steden, het inpassen van duurzame energiesystemen en uitstootvrije mobiliteit zijn hoog. Alleen de ruimte die nodig is om heel Nederland te voorzien van duurzame energie, is vele malen groter dan we nu gewend zijn. De afgelopen decennia kostte energie ons maar weinig ruimte: een relatief kleine kolencentrale leverde stroom voor miljoenen mensen en bedrijven. Hoeveel ruimte moeten we inzetten om voldoende duurzame energie op te wekken? Op dit moment wordt die puzzel gelegd. Waar maken we ruimte voor energie? Wat moet er wijken en wat kan samen? Op basis van welke voorwaarden maken we deze keuzes? Tijdens de Livecast van  Pakhuis de Zwijger gaat het gesprek over ruimte voor energie.

Grote ambities, grote uitdagingen

In dit programma wordt gesproken over het ruimtelijke vraagstuk binnen de energietransitie. Nederland heeft grote ambities om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dat te bereiken moet veel ruimte die we nu voor andere doeleinden gebruiken, ingezet worden voor de opwek van duurzame energie. Tegelijkertijd spelen er in Nederland ook grote uitdagingen op het gebied van woningbouw, natuur en landschap. En over de voorkeur voor zonne-energie of juist windenergie is het laatste woord ook nog niet gezegd.

Bekijk de Livecast Ruimte voor Energie!