Lekker naar buiten met de subsidie Jong Leren Eten

7 november 2018

Lekker naar buiten met de subsidie Jong Leren Eten

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Lees meer over de subsidie, de voorwaarden en de aanvraagprocedure op de website van Jong Leren Eten.

Lokale educatie aanbieders
In de regio van jouw school of kinderopvanglocatie zijn verschillende lokale educatie aanbieders actief. Denk aan een bezoek aan een educatieboer, iemand die moestuinlessen kan verzorgen of leuke lesmaterialen op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Op deze pagina staat een lijst met organisaties waar je contact mee op kunt nemen om een mooi voedseleducatie aanbod samen te stellen.

Contact
Heb je vragen, wil je ondersteuning bij je aanvraag of mis je nog een aanbieder? Neem dan contact op met Wietske Huismans, makelaar Jong Leren Eten Overijssel, w.huismans@ggdijsselland.nl, 038 – 428 16 61/ 06- 234 85 744.