Landschap Goed voor Elkaar

5 maart 2015

Landschap Goed voor Elkaar

Brede coalitie van natuur- en landschapsorganisaties in Groningen slaat handen ineen

2015-03-04 Persbericht landschap in Groningen goed voor elkaar! - fotoHet landschap is niet alleen belangrijk voor planten en dieren, maar ook voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Op het landgoed Ewsum heeft een breed front van organisaties een provinciaal convenant ondertekend dat het landschap in Groningen moet helpen behouden en waar mogelijk versterken. Ondertekenaars zijn: Waterschap Noorderzijlvest, Landschapsbeheer Groningen, Groninger Dorpen, BoerenNatuur Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Consulentschap IVN Groningen, Provincie Groningen, LTO Noord, ANWB, Federatie Particulier Grondbezit, Erfgoedvereniging Heemschut en Libau.

Diversiteit Groninger landschap
Het Groninger landschap is zeer divers: van de houtsingels in het Westerkwartier tot de wijken in de Veenkoloniën, van de wierden op het Hogeland tot het polderlandschap in het Oldambt. De Groninger landschapstypen zien er niet alleen zeer verschillend uit, ze hebben ook elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, omdat zowel de mens als de natuur er hun sporen hebben achtergelaten.

Landschapsagenda per regio
Bescherming, behoud en waar nodig herstel van dit landschap zijn niet vanzelfsprekend. De zorg voor het landschap is namelijk niet eenduidig geregeld, zodat onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet. Met het convenant krijgt het Groninger landschap de prioriteit die het verdient, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Naast verantwoordelijkheden en taken zijn afspraken gemaakt over kennisuitwisseling, samenwerking, financiering en het betrekken van onze inwoners bij hun eigen leefomgeving. Het uiteindelijke doel is om per regio te komen tot een gezamenlijke landschapsagenda, waar partijen concreet uitvoering aan gaan geven.

Meer informatie
Convenant Landschap in Groningen Goed voor Elkaar