Kustbebouwing in Noord-Holland: provinciale visie en regie gevraagd

18 juli 2016

Kustbebouwing in Noord-Holland: provinciale visie en regie gevraagd

De Noord-Hollandse kust is prachtig met zijn (brede) duinen, binnenduinrand en op veel plekken nog ruime en open stranden. Het is een uniek landschap wereldwijd gezien! De kust, ook wel ‘gouden rand’ genoemd, trekt vele miljoenen/ honderdduizenden mensen die er genieten van de rust en ruimte. Omdat de kust zo aantrekkelijk is, zien ondernemers hier brood in. De Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties begrijpen dat ontwikkelingen soms gewenst en ook nodig zijn. Maar de campagne Bescherm de Kust, laat zien dat heel veel mensen, net als wij, zich zorgen maken over de huidige bouwdrift langs de kust.

Aanleiding

Zo zitten er tussen Den Helder en Bergen op dit moment nog vele honderden recreatiewoningen in de pijplijn, zowel op het strand als in de binnenduinrand. Tegelijkertijd zijn er verouderde en verloederde parken waar niets aan gedaan wordt. Bovendien is het onduidelijk hoeveel huisjesparken (verouderde) bestemmingsplannen nog mogelijk maken. Wanneer er nu niet wordt ingegrepen, bestaat de kans dat deze ‘gouden rand’ van onze provincie verloren gaat.

Links: 96 strandhuisjes bij Julianadorp, Rechts: vrije duinenrij
Links: 96 strandhuisjes bij Julianadorp, Rechts: vrije duinenrij

In een analyse van de ontwikkelingen heeft Natuurmonumenten recent voor het eerst alle bouwplannen aan de kust van Noord-Holland in kaart laten brengen. Dan pas blijkt wat een enorme hoeveelheid plannen in de idee-fase, voorbereiding of uitvoering zijn. Afgelopen drie jaar zijn 384 bungalows, villa’s, lodges, strandhuizen, hotelkamers en appartementen In Noord-Holland gebouwd in onder andere Bloemendaal en Julianadorp. De komende drie jaar zijn er nog eens 870 objecten bestemd in bijvoorbeeld Petten, Castricum, Zandvoort en Den Helder. Het totaal kan daarmee komen op 1.254 in Noord-Holland.

Provinciale regie gevraagd

Helaas ontbreekt tot nog toe regie op de kustbebouwing door de Provincie Noord-Holland. Terwijl decentraal er nu al veel geregeld kan worden. Dergelijke ontwikkelingen hebben we in het verleden gezien bij bedrijventerreinen en kantoorruimte. Hier moeten we lessen uit trekken. We roepen daarom Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten op om de handschoen op te pakken, zodat de kustproblematiek wordt aangepakt. Dit kan door te zorgen voor helder kustbeleid op provinciaal niveau, samen met maatschappelijke partners en gemeenten. Want het toekomstbeeld van een volgebouwd Noord-Hollands kustlandschap is een schrikbeeld voor de meeste Noord-Hollanders onze buitenlandse gasten. En dat doet de toeristische sector ook geen goed.

Gezamenlijke en integrale aanpak

Allereerst is een gezamenlijke knelpuntenanalyse nuttig, specifiek voor Noord-Holland. Vervolgens kunnen we oplossingsrichtingen gaan verkennen in een gezamenlijk proces met alle betrokken partners. We vragen de provincie het voortouw te nemen in deze aanpak om te komen tot regie op het kustbeleid. Hierbij kunnen we voortbouwen op de identiteiten van de kustplaatsen die eerder zijn vastgesteld. Nu is het noodzaak dat we daarmee doorpakken door de gedeelde toekomstbeelden vast te leggen in beleid.

Zonering

Als oplossingsrichting denken we aan het indelen van de kuststreek in duidelijke zones, met spelregels die vertellen wat wel en niet is toegestaan per zone. Door zonering van de kust ontstaat een helder beeld in welke gebieden wel bebouwing kan en in welke gebieden juist geen bebouwing is toegestaan. Zo laat je de natuur met rust en het landschap in tact en geef je recreatie de ruimte waar het past. En kan iedereen op zijn manier genieten van het strand en de duinen.

Herstructurering

Een tweede aspect van de oplossing is herstructurering van bestaande terreinen. Denk hierbij aan een revolving fonds, waar, vanuit nieuwbouw, geld beschikbaar komt om verpauperde huisjes en parken op te knappen (saldering & kwaliteitsimpuls).

Beleidsmatige verankering

We adviseren de provincie Noord-Holland ten derde om het beleid van zonering en spelregels voor kuststreek vast te leggen in de omgevingsvisie (2017) èn in de PRV (Provinciale Ruimtelijke Verordening) om het ook een wettelijk kader te geven.

Terughoudendheid

De natuur- en milieuorganisaties denken graag mee over een goede zonering. Tot er een helder beleid is vastgesteld, dringen wij aan op terughoudendheid van overheden met betrekking tot bestaande en nieuwe bebouwingsplannen. We vinden het belangrijk dat er eerst een duidelijke visie voor kustbebouwing en kustbescherming is vastgelegd in de omgevingsvisie èn in de PRV.

Velen vragen om bescherming van de kust

Wij vertrouwen er op dat de provincie Noord-Holland een passend antwoord gaat bieden op de zorgen van ons en vele bewoners over alle bouwplannen. En dat de provincie Noord-Holland de kustzone de bescherming geeft die dit mooie landschap verdient. Zodat vele honderdduizenden mensen ook in de toekomst blijven (komen om te) genieten van dit unieke en prachtige landschap. Bescherm de kust!

De Noord-Hollandse organisaties die zich zorgen maken om de kustbebouwing zijn: Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Stichting Duinbehoud en PWN.