Korte ketens in voedselvoorziening verdienen steun overheden

12 mei 2016

Korte ketens in voedselvoorziening verdienen steun overheden

Hoe vinden we de kortste weg van boer naar bord? Dat vragen steeds meer consumenten zich af. Veel voedsel kan uit onze directe omgeving komen, zonder te veel transport. Om deze ontwikkeling te stimuleren, willen wij de relatie tussen stad en platteland, tussen consument en producent versterken.

In Noord-Holland wordt veel voedsel geproduceerd.

Meestal gaat het om producten voor de wereldmarkt, waarbij tegen lage prijzen zo veel mogelijk wordt geproduceerd. Hierdoor kunnen veel boeren, die minder volume produceren, steeds moeilijker het hoofd boven water houden.

De laatste jaren zet de voedselsector in op het herstel van de relatie van de consument met zijn voedsel, en daarmee met de producent. De consument (ook restaurants, scholen en ziekenhuizen) willen weten waar hun producten vandaan komen, door wie zijn ze geproduceerd én onder welke omstandigheden? Ze willen meer zekerheid dat ze een kwalitatief hoogstaand product voor een eerlijke prijs krijgen.

Met zoveel afnemers in de regio Amsterdam moet het mogelijk zijn om meer rechtstreekse relaties tussen consument en producent te organiseren. Op weg naar een duurzame regionale economie.

Koplopers in de provincie

In januari organiseerde MNH een bijeenkomst met koplopers en overheden over de waarden van een regionale voedselstrategie voor Noord-Holland. De dilemma’s waar koplopers tegen aan lopen waren voor ons het vertrekpunt om een advies op te stellen. Dat advies is in eerste instantie gericht aan de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam. Maar zeker ook interessant voor alle partijen die betrokken zijn bij de voedselvoorziening in Noord-Holland. Initiatieven voor een duurzame voedselvoorziening en dus een duurzame regionale economie verdienen alle steun.

Lees hier Advies korte ketens

Provincie steun het Rijks voorstel!

Recent heeft het rijk te kennen gegeven korte ketens te willen stimuleren door een aanpassing voor te stellen voor het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Voor zo’n zogenaamde ‘notificatie’ is de steun van provincies nodig. Partijen verenigt in de Voedsel Anders Beweging ondersteunen dit voorstel van het rijk van harte.

MNH roept de Provincie Noord-Holland op om dit voorstel van het rijk te steunen.