Klimaatbos Hoogeveen wint Drentse Pluk van de Plettefletprijs

25 maart 2013

Klimaatbos Hoogeveen wint Drentse Pluk van de Plettefletprijs

De aanleg van een educatief klimaatbos bij Hoogeveen is door de Natuur en Milieufederatie Drenthe genomineerd voor de landelijke Pluk van de Petteflet natuur- en landschapsprijs. Het klimaatbos – ten noorden van Hoogeveen – zal de lokale uitstoot van CO2 compenseren. Inwoners dragen daarbij zelf bij aan de financiering. De nominatie is tijdens Festival Groen Drenthe op 22 maart beloond met een aanmoedigingsprijs ter waarde van € 500 uitgereikt door de Drentse gedeputeerde Rein Munniksma.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe doet mee met de landelijke Pluk van de Petteflet Natuurprijs. Pluk van de Petteflet, de bekende creatie van Annie M.G. Schmidt, zet zich in voor natuur en milieu in zijn achtertuin. Hij doet dat op een bijzonder slimme en creatieve manier. Met onorthodoxe middelen lukt het Pluk om de dieren en planten in zijn omgeving te redden. Wie is de nieuwe Pluk van de Petteflet? Voor de persoon of groep met het ultieme plan voor natuur en landschap in Nederland is er de Pluk van de Petteflet natuur- en landschapsprijs. De natuur- en landschapsprijs bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- dat zal worden ingezet om het project (verder) uit te voeren.

De Drentse nominatie: het klimaatbos bij Hoogeveen

Door het planten van bomen beschermen we het klimaat. Inwoners kunnen bijdragen aan de financiering van het bos door de aanschaf van geboorte- of kinderbomen. Ook kan – dankzij de samenwerking met lokale reisbureaus – de CO2-uitstoot van een vliegvakantie worden gecompenseerd. Door deze aanpak, die zich richt op de lokale mogelijkheden, heeft de jury besloten de inzending te nomineren.

Daarbij heeft het klimaatbos ook een educatieve functie. Zo komt er een informatiepleintje/educatief speeltoestel waar iedereen kan lezen hoe hij zelf CO2-uitstoot kan beperken. Ook biedt het klimaatbos nieuwe natuur- en recreatiemogelijkheden. Door twee percelen met bos aan elkaar te verbinden ontstaat een netwerk waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen.

Het klimaatbos is een initiatief van de Stichting Millenniumgemeente Hoogeveen. De stichting wil de millenniumdoelen van de Verenigde Naties dichterbij brengen door de belangrijkste wereldproblemen op lokaal niveau onder de aandacht te brengen en aan te pakken. Het bestrijden van de klimaatopwarming is een belangrijke voorwaarde om de millenniumdoelen te kunnen realiseren.

Op 16 maart zijn de eerste bomen, aangekocht door de bevolking van Hoogeveen, aangeplant in het Millenniumbos. De eerste boom is geplant door Jacques Tichelaar, de Drentse commissaris van de koningin. Er zijn nu door ruim 160 mensen al meer dan 800 bomen besteld en zij hebben deze bestelde bomen op 16 maart zelf in de grond gezet. Op de landelijke boomplantdag op 20 maart hebben twee schoolklassen nog eens 80 bomen geplant.
De landelijke jury zal uit de 12 provinciale genomineerden drie tot vijf kandidaten aanwijzen. Vervolgens wint diegene die via internet de meeste stemmen weet te verzamelen. Aan de geldprijs van € 3.000,- is ook een set unieke litho’s van Fiep Westendorp verbonden. Fiep Westendorp maakte de illustraties van Pluk van de Petteflet. In april 2013 maakt Vroege Vogels bekend welke Nederlander de Pluk van de Petteflet prijs heeft gewonnen.

13 inzendingen voor de Drentse voorrondes
De Natuur en Milieufederatie ontving 13 inzendingen voor de Drentse voorronde. Deze varieerden van gezamenlijk telen van groenten ten behoeve van de voedselbank Westerveld tot het vermeerderen van genetisch waardevolle wilde planten. Stuk voor stuk prachtige initiatieven. Met de Pluk van de Petteflet prijs willen de Natuur en Milieufederaties laten zien dat veel mensen zich in Nederland actief inzetten voor natuur en landschap.