Klimaatakkoord in de regio

8 oktober 2018

Klimaatakkoord in de regio

Het Klimaatakkoord gaat een beslissende fase in. Nu al is duidelijk dat bij veel afspraken de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij gemeenten, samenwerkende gemeenten en provincie komt te liggen. Een belangrijk aandachtspunt voor de Natuur en Milieufederaties, die meepraten over het klimaatakkoord.

De Natuur en Milieufederaties ondersteunen daarom de regiobijeenkomsten van het Klimaatakkoord die dit najaar plaatsvinden. In oktober gaat Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, in Utrecht, Friesland en Zeeland in gesprek met burgers, bestuurders en gekozen politici. Daarbij gaat het om een combinatie van informeren over het Klimaatakkoord en luisteren naar lokale wensen, ideeën, vragen en zorgen. 

Een goed voorbereide zaal tijdens de klimaatakkoord bijeenkomst in Breda, dit voorjaar. Beeld: ©Branko de Lang

10 oktober: de aftrap in Utrecht

Op de dag van de duurzaamheid organiseert het Klimaatakkoord in Utrecht een bijeenkomst over de rol van het lokaal bestuur. Deze bijeenkomst biedt ook tal van praktische en concrete adviezen over lokaal klimaatbeleid. Dat alles gebeurt in de wereldbol van Climate Planet.
Meer informatie

17 oktober: debatmiddag en -avond in Friesland

De Friese Milieu Federatie en de Leeuwarder Courant organiseren samen de Friese debatmiddag en -avond over het Klimaatakkoord. Behalve Ed Nijpels is ook netwerkdirecteur Annie van de Pas bij deze bijeenkomst aanwezig. Zij neemt namens de Natuur en Milieufederaties deel aan de Elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord.
Meer informatie

31 oktober: Zeeland

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Provincie Zeeland en netwerkbedrijf Enduris. Meer informatie volgt.

November: Brabant

De Brabantse Milieufederatie organiseert samen het Academic Forum en de Tilburg Sustainability center de Warande lezing, die dit jaar door Ed Nijpels zal worden gehouden. Meer informatie volgt.

Mogelijk volgen er in de loop van het jaar meer bijeenkomsten.