Kleur uw gemeente groen!

11 april 2014

Kleur uw gemeente groen!

De Natuur- en Milieufederaties (waaronder de Natuur en Milieu federatie Zuid-Holland), Energieke Regio en Meer met Minder gaan gemeenten ondersteunen bij het realiseren van energiebesparingen voor koopwoningen. Dit doen zij met het programma “Kleur uw Gemeente Groen”.

Het programma Kleur uw Gemeente Groen (zie hieronder) biedt gemeenten een flexibel stappenplan om particuliere woningeigenaren te informeren en te enthousiasmeren om energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning.

Het programma Kleur uw Gemeente Groen helpt gemeenten bij:

·       het stimuleren  van de vraag naar energiebesparing bij particulieren d.m.v. deur-tot-deur bezoeken en samenwerking met bewonersinitiatieven;

·       het verbinden van geinteresseerde bewoners met lokale marktpartijen;

·       het volgen van de voortgang van particulieren via het woningdossier en  hen stimuleren nieuwe maatregelen te nemen;

·       het ontwikkelen van een regionale aanpak en bieden van instrumenten;

·       het bieden van een energieloket;

·       het verbinden van de opgave in de koopsector aan bestaande regionale netwerken en aan opgaven in de huursector, utiliteitsbouw en MKB;

·       het uitvoeren van de benodigde ondersteuningsstructuur voor lokale en regionale energiebesparing;

·       het verzorgen van de coordinatie van de aanvraag naar de VNG.

Naast De Natuur- en Milieufederaties, Meer met Minder en Energieke Regio hebben ook Bouwend Nederland, de Rabobank, Greenpeace, De Groene Zaak, Bouwgarant en de Duurzame Energie Koepel zich aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsprogramma Energie

In september 2013 is door een groot aantal partijen het SER Energieakkoord ondertekend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een ondersteuningsprogramma ontwikkeld  om gemeenten te helpen de doelen van het energieakkoord te realiseren. Het programma bestaat o.a. uit een deelprogramma voor particuliere woningeigenaren. Voor de periode 2014-2016 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidiebijdragen van 15 miljoen beschikbaar gesteld aan de VNG. Belangrijk onderdeel van het ondersteuningsprogramma Energie is dat gemeenten samenwerken in regionaal verband en samenwerken in allianties van maatschappelijke organisaties en bedrijven. Voorstellen daarvoor kunnen tot 15 juni bij de VNG worden ingediend.

Lees hier meer over het programma.