Klachtencommissie maakt Gedragscode Acceptatie & Participatie wind op land compleet

11 april 2023

Klachtencommissie maakt Gedragscode Acceptatie & Participatie wind op land compleet

Op 31 maart is de klachtencommissie voor de Gedragscode Acceptatie & Participatie wind op land geïnstalleerd. Een belangrijke stap, die bijdraagt aan het bevorderen van goede participatie van de omgeving bij wind op land-projecten.

Effectief doorzetten met energieopwekking op land

Samen met Energie Samen, omwonendenorganisatie NLVOW, windenergie-organisatie NWEA, Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace hebben wij de Gedragscode Acceptatie & Participatie opgesteld en deze enkele jaren geleden geactualiseerd. Het doel: de acceptatie van windenergie versterken, door eenduidige afspraken te maken om de omgeving meer te betrekken bij plannen voor nieuwe windmolens en windparken. Zo kunnen we effectief doorzetten met energieopwekking op land, terwijl omwonenden voldoende inspraak hebben in wat er in hun omgeving gebeurt. En dat is belangrijk als we de klimaatdoelen willen halen. Wind op land is namelijk een onmisbaar onderdeel van de energietransitie die daarvoor nodig is.

Onafhankelijke klachtencommissie

Het naleven van de gedragscode is hierbij essentieel. Daarom is er onlangs een onafhankelijke klachtencommissie geïnstalleerd, waar omwonenden of andere belanghebbenden terecht kunnen stappen wanneer de gedragscode niet nageleefd lijkt te worden. Wanneer de omwonenden en windontwikkelaars er samen niet uitkomen, zal de klachtencommissie vanuit een onafhankelijke rol de situatie beoordelen. Op deze manier wordt het mogelijk om ook projecten waarbij meer weerstand ontstaat, tot een goed eindresultaat te leiden.

Met het installeren van deze klachtencommissie is de gedragscode nu echt compleet. Meer over de gedragscode en de klachtencommissie lees je op de website gedragscodewindopland.nl.