“Kamp verknipt ons landschap”

31 januari 2017

“Kamp verknipt ons landschap”

Oproep van 16 organisaties voor beter tracé hoogspanningssnelweg Groningen – Eemshaven

Afgelopen zaterdag 21 januari riepen 16 maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen met de actie ‘Kamp verknipt ons landschap’ minister Kamp op om mee te werken aan een beter tracé voor de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven – Groningen. Het huidige plan is achterhaald en knipt het Groninger landschap in tweeën. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft drie moties over een beter tracé gesteund. Toch gebeurt er niets. Minister Kamp legt alles naast zich neer en gaat door op de ingeslagen weg.
hoogspanning actie Sauwerd EW22943
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe elektriciteitscentrales in de Eemshaven en toekomstige
windparken nooit zonder stroom komen te zitten moet de huidige hoogspanningsverbinding van 220 kV tussen Groningen en de Eemshaven vervangen worden voor een 380 kV verbinding. Hiervoor maakte het ministerie van EZ en TenneT, zonder overleg met bewoners van het gebied en maatschappelijke organisaties, in 2008 al een plan: door het open wierdenlandschap, midden door onze belangrijkste weidevogelgebieden, dwars door nationaal landschap Middag-Humsterland, vlak langs eeuwenoude gebouwen en cultuurhistorisch erfgoed.

Oud plan, nieuwe mogelijkheden
In 2008 was het nog de bedoeling dat de 220 kV verbinding zou blijven, en de 380 Kv ernaast te zetten. Nu is het plan om die oude verbinding te slopen. Toen was het technisch niet mogelijk om 380 kV onder de grond te leggen, inmiddels kan tot maximaal 10 km onder de grond. Dit opent mogelijkheden voor een ander, beter tracé. Maar daar wil minister Kamp niet van horen.

hoogspanning 380 kV impressieDubbel hekwerk
Als het aan Kamp ligt zal er straks een groot hekwerk van de Eemshaven naar de stad door ons landschap slingeren. Twee rijen massieve masten van 3 tot 4 meter dik en 53 tot 60 meter hoog, 350 meter uit elkaar, waaraan een flinke bundel draden boven elkaar hangt die een langgerekt gordijn vormen. “Minister Kamp verknipt daarmee ons landschap”, aldus de organisaties.

Ingreep voor meerdere generaties
De Provincie Groningen, de 8 betrokken gemeenten en 16 maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen en een grote meerderheid van de Tweede Kamer denken dat het beter kan en beter moet! Het gaat om een grote ingreep in het gebied, waar meerdere generaties mee moeten leven. Provinciale en lokale bestuurders, bewoners en maatschappelijke organisaties hebben veel kennis van de unieke waarden van het gebied en willen die kennis graag inzetten voor het ontwikkelen van een tracé dat minder schadelijk is.

De organisaties roepen de minister nogmaals op: maak gebruik van onze kennis, zorg voor een beter een tracé met minder knikken, dat meer rekening houdt met cultuurhistorische waarden, landschap en weidevogels en die ondergronds is waar mogelijk!

Namens: Natuur en Milieufederatie Groningen, Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Werkgroep bewoners Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Stichting Oude Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger Dorpen, Natuurmonumenten, Avifauna Groningen,Werkgroep 380 kV Westeremden, Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, Molenstichting Winsum en Buurtschap Nieuwbrug

Zie ook de brief die namens Provincie, gemeenten en de organisaties is uitgegaan naar minister Kamp.