Kamerlid Smaling wil onderzoek en actieprogramma Wildlife Crime

26 december 2016

Kamerlid Smaling wil onderzoek en actieprogramma Wildlife Crime

wcnTweede Kamerlid Eric Smaling (SP) heeft de petitie ‘Stop Wildlife Crime in Nederland’ met ruim 11.000 ondertekenaars Eerste Kerstdag in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1 in ontvangst genomen. Smaling liet  in Vroege Vogels weten zich in de Tweede Kamer sterk te willen maken voor een onderzoek naar de omvang van Wildlife Crime in Nederland en na dit onderzoek een actieplan voor de aanpak en preventie van Wildlife Crime in Nederland te willen opstellen. 

Arnoud de Vries, projectleider Wildlife Crime, vertelde in Vroege Vogels dat er nog steeds heel weinig bekend is over de aard en omvang van wildlife crime in Nederland. Wel worden we keer op keer geconfronteerd met legio misdaden tegen wilde dieren, bijvoorbeeld tegen roofvogels zoals nu weer met de om het leven gebrachte zeearend in de Lindevallei bij Wolvega of het ophangen van vossen in een bos bij Voorst in Gelderland.

Ook internationaal speelt Nederland een belangrijke rol bij wildlife crime. Uit onderzoek van criminoloog Daan van Uhm van de Universiteit van Utrecht blijkt dat de Rotterdamse haven en Schiphol een grote rol spelen in de internationale illegale wilde dierenhandel. Er gaan miljarden in om en veel van dat geld verdwijnt naar criminele groeperingen of bendes. De illegale handel in zeldzame wilde dieren of producten die van zeldzame wilde dieren zijn gemaakt rukt steeds verder op.

Arnoud de Vries is blij met de toezegging van Tweede Kamerlid Eric Smaling dat hij zich sterk gaat maken voor een onderzoek naar de omvang van wildlife crime en een bijbehorend actieprogramma. “In dit onderzoek willen we inzicht verkrijgen in de wildlife crimes die in Nederland plaatsvinden (roofvogels, dassen, etc.) en de rol die Nederland speelt als doorvoerland in de internationale illegale wilde dierenhandel. We willen dat er serieus en gedegen onderzoek wordt gedaan. Zowel het samenbrengen van bestaande gegevens als nieuwe opsporingen moeten leiden tot een verbeterd inzicht in de aard en omvang van wildlife crime in Nederland. Een organisatie die dat zou kunnen, is de wildlife justice commission.”

Op basis van de onderzoeksresultaten moet een actieprogramma voor de aanpak en preventie van wildlife crime opgesteld worden waarin o.a. trainingen aangeboden worden in herkenning en opsporing van wildlife crime.  “Trainingen zowel binnen als buiten de bestaande opleidingen van groene boa’s, boswachters, milieupolitie, etc. Daarnaast willen we vrijwilligers bij natuur- en milieuorganisaties trainen om de professionals te kunnen ondersteunen. Dit zijn extra ogen en oren in het veld.”

De Vries pleit ervoor om in elke provincie een verantwoordelijke aan te wijzen die de taak krijgt om wildlife crime terug te dringen d.m.v. een intensieve samenwerking met handhavende organisaties. Zoals bekend is door bezuiniging de handhaving in natuurgebieden sterk teruggelopen. Zorg voor meer capaciteit en meer financiële middelen voor de handhaving. Door actief netwerken te vormen met vrijwilligers die veel in het veld aanwezig zijn, is al zonder al te veel extra middelen de handhaving te verbeteren.”

De petitie Stop Wildlife Crime in Nederland is een project van Dierenbescherming, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Stichting DierenLot, De Natuur en Milieufederaties en de Nederlandse Jagersvereniging.