Jonge adviseurs inspireren Vechtdal professionals

22 mei 2014

Jonge adviseurs inspireren Vechtdal professionals

Scholieren MeanderAfgelopen vrijdag presenteerden vijf klassen van het Meander College uit Zwolle hun visie voor een toekomstbestendige Vecht. Dat gebeurde in het Provinciehuis, met als speciale gasten gedeputeerde Bert Boerman van de provincie en Hans de Jong van Waterschap Groot Salland. Aanmoedigingen kwamen er van de massaal toegestroomde  scholieren en docenten op de publieke tribune. De presentatie in het Provinciehuis vormde de afsluiting en hoogtepunt van het project Adviseurs van de Toekomst. Een educatief project van Natuur en Milieu Overijssel , Waterschap Groot Salland, De Koppel en provincie Overijssel.  

De adviezen van de leerlingen gingen over  de natuurlijke inrichting en optimaal recreatief gebruik van Vecht. Bert Boerman en Hans de Jong waren zichtbaar in hun nopjes met de creativiteit en adviezen van de leerlingen. Er waren ideeën voor watertubines in de stuw bij Vilsteren, uitzet van zuiverende quaqua-zoetwatermosselen en plastic aquaballen waarmee je over het water rolt. De publieksprijs ging naar het bureau Nederlands Milieu Water Advies van klas H3.1 van het Meander college (foto). Echter alle adviezen worden aangeboden aan de officiele opdrachtgever het programma Ruimte voor de Vecht, die zich nu gaat beraden welke in aanmerking komen voor nadere uitwerking.

Wordt jouw school ook een water-adviesbureau?
Adviseurs van de toekomst is een onderwijsvorm voor het voortgezet onderwijs. Aan de hand van de didactiek van verhalend ontwerpen gaat een klas aan de slag met een opdracht van externe opdrachtgever. Elke klas richt een adviesbureau op dat op een projectmatige manier aan de slag gaat met een reële opdracht van in dit geval provincie, waterschap of gemeente. Gedurende het traject zijn er verschillende contactmomenten tussen adviesbureau en de opdrachtgever. Aan het einde presenteert het adviesbureau haar resultaten tijdens een eindevenement aan de opdrachtgever. Wil jouw school meedoen met ons programma Adviseurs van de toekomst? Je kunt je nu al opgeven voor het volgende schooljaar! Zie hieronder. Met het programma leren de leerlingen op een indirecte manier veel over hoe we in Overijssel bezig zijn met de ontwikkelingen van onze rivieren (programma Ruimte voor de rivier).

Meer informatie
Wil je meer weten of jouw school opgeven voor Adviseurs van de toekomst, neem dan contact op met Jan-Willem Jorritsma, jorritsma@natuurenmilieuoverijssel.nl of (038)-4250992.