Jonge adviseurs inspireren Vechtdal professionals

31 mei 2015

Jonge adviseurs inspireren Vechtdal professionals

20150529_140454

Afgelopen vrijdag presenteerden zes klassen van het Meander College, Landstede en De Groene Welle hun visie voor een toekomstbestendige Vecht. Dit gebeurde in het Provinciehuis, met in het jurypanel de speciale gasten Hans de Jong (Waterschap Groot Salland), wethouder Ed Anker (gemeente Zwolle), Hans van de Beek (Staatsbosbeheer) en Bert van Assem (Provincie Overijssel). Aanmoedigingen kwamen er van de massaal toegestroomde scholieren en docenten op de publieke tribune. De presentatie in het Provinciehuis vormde de afsluiting en hoogtepunt van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst.

De adviezen van de leerlingen gingen over de natuurlijke inrichting en optimaal recreatief gebruik van de Vecht. De juryleden waren zichtbaar in hun nopjes met de creativiteit en adviezen van de leerlingen. Er waren ideeën voor een object dat het gevoel van de Vecht symboliseert, een beheerplan voor de Monding Oude Radewijkerbeek en een toekomstbeeld van de Vecht over 50 jaar. Flow Adviseurs van het Meander College ging zowel met de publieksprijs als de juryprijs naar huis. Echter, alle adviezen worden aangeboden aan de officiële opdrachtgevers in het programma Ruimte voor de Vecht. Zij gaan zich beraden welke in aanmerking komen voor nadere uitwerking.

Tweede slotspektakel
Volgende week vrijdag presenteren zes nieuwe klassen van Vechtdalcollege, International School Eerde en Van De Capellen Scholengemeenschap hun adviezen aan de opdrachtgevers Jan van Hoek (Vechtstromen), Henk van Voornveld (Vechtdal Marketing), Hans de Jong (Waterschap Groot Salland) en Bert van den Assem (provincie Overijssel). Met dit tweede slotspektakel is het educatieve project voor dit jaar afgerond.

Adviseurs van de Toekomst
Adviseurs van de Toekomst is een project voor voorgezet onderwijs en MBO scholen in het Vechtdal (Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg). Binnen het project gaan klassen aan de slag met een opdracht voor een echte opdrachtgever en brengt zo jongeren in aanmerking met het werkveld overheid en water en het programma Ruimte voor de Vecht. Natuur en Milieu Overijssel werkt in dit project samen met Natuur en milieuactiviteitencentrum de Koppel, provincie Overijssel, gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland, Waterschap Vechtstromen, Vechtdal Marketing en Staatsbosbeheer.