Jonge adviseurs inspireren Overijsselse waterprofessionals

30 mei 2016

Jonge adviseurs inspireren Overijsselse waterprofessionals

Team Groene Welle Zwolle de Adviseursprijs 2016 uit handen van gedeputeerde Bert Boerman

Donderdag 26 mei vond de finale plaats van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst. Dit jaar waren er twee waterthema’s: een aantrekkelijke en veilige Vecht en duurzaam schoon drinkwater. Van de 23 deelnemende schoolklassen in het voortgezet onderwijs en MBO, gingen de adviseurs van Groene Welle Zwolle met de eerste prijs naar huis. Hun plannen geven de Vecht bij Dalfsen letterlijk de ruimte in combinatie met het verhogen van de natuurwaarden en het stimuleren van het toerisme en de economie in Dalfsen. Adviesbureau De Vechtotter van het Carolus Clusius College in Zwolle ontving de publieksprijs met een plan voor duurzaam toerisme in het Vechtdal.

Het eindevenement van Adviseurs van de Toekomst bestond uit een ochtendprogramma met een markt en elevator pitches, waarna de vijf beste adviesbureaus door gingen naar de grote finale in het middagprogramma. Het was ’s ochtends een gezellige boel met een kleine 300 man die rondliepen in het provinciehuis in Zwolle. Door middel van maquettes, filmpjes, posters en proefopstellingen, lieten alle 23 adviesbureaus hun plannen zien aan bezoekers en een expertpanel. Ook kregen alle teams in de speakers corner de gelegenheid om in een korte elevator pitch duidelijk te maken waarom zij een plekje verdienden in de finale. Het expertpanel koos uiteindelijk voor Groene Welle Hardenberg,  Carolus Clusius College uit Zwolle, Het Groene Lyceum uit Almelo, Canisius uit Almelo en Groene Welle Zwolle. Zij mochten in een uitgebreide presentatie tijdens het middagprogramma hun plannen voorleggen aan een jurypanels van bestuurders. Dit panel bestond uit gedeputeerde Bert Boerman (provincie Overijssel),  Jelle Hannema (Vitens), Jannes Janssen (gemeente Hardenberg), Jan van Hoek (waterschap Vechtstromen), Herman Odink (WDODelta), Maurits von Martels (gemeente Dalfsen) en Sandra van Vreeswijk (Vitens).

Finalisten
De vijf finalisten hielden zich de afgelopen maanden bezig met de thema’s ‘een aantrekkelijke en veilige Vecht’ en ‘duurzaam schoon drinkwater’. Zij adviseerden de opdrachtgevers over vragen als: maak een ontwerp om de Vecht meer ruimte te geven, bedenk een plan om duurzaam toerisme in het Vechtdal te stimuleren, ontwerp een nieuw grondwaterbeschermingsgebied, maak een communicatiecampagne om leeftijdsgenoten bewust te maken van hun invloed op de kwaliteit van het grondwater en gebruik technische innovaties om de grootste bedreigingen voor ons drinkwater op te lossen. De bestuurders in de jury waren erg gecharmeerd van de plannen. “Jullie enthousiasme en betrokkenheid bij schoon water en een veilige rivier geven ons goede hoop voor de toekomst van Overijssel”, zo complimenteerde juryvoorzitter gedeputeerde Bert Boerman de vijf adviesbureaus.

Winnaars
De bestuurders in de jury nemen de plannen van alle deelnemende schoolklassen serieus en beraden zich welke in aanmerking komen voor een nadere uitwerking. Toch kon er maar één naar huis met de grote jurybeker. Die eer ging naar Groene Welle Zwolle. Hun plannen geven de Vecht bij Dalfsen letterlijk de ruimte in combinatie met het verhogen van de natuurwaarden en het stimuleren van het toerisme en de economie in Dalfsen. Gedeputeerde Bert Boerman vond het plan erg compleet en professioneel. “Het plan doet niet onder voor de adviseurs die hier in het echt mee bezig zijn.”  De publieksprijs werd uitgereikt op basis van de gegenereerde decibellen door het publiek. Na een herrie van jewelste ging adviesbureau De Vechtotter van het Carolus Clusius College er met de eer vandoor. Zij ontvingen een slagroomtaart met hun plan voor duurzaam toerisme in het Vechtdal. De jury prees ook dit plan vanwege haar eenvoud. “Geen ingewikkelde plannen, maar realistisch toe te passen. Daarnaast is het plan zelfvoorzienend en hebben jullie goed nagedacht over de bereikbaarheid”, aldus een trotse Bert Boerman.

Adviseurs van de Toekomst
Adviseurs van de Toekomst is een project van Natuur en Milieu Overijssel voor voorgezet onderwijs en MBO. Binnen het project gaan klassen aan de slag met een opdracht voor een echte opdrachtgever en brengt zo jongeren in aanraking met het werkveld overheden, bedrijven en water. Natuur en Milieu Overijssel werkt in dit educatieve project samen met natuuractiviteitencentrum De Koppel. De opdrachtgevers zijn van het programma Ruimte voor de Vecht (provincie Overijssel, gemeente Zwolle, gemeente Dalfsen, gemeente Ommen-Hardenberg, waterschap Vechtstromen, WDODelta en Vechtdal Marketing) en duurzame drinkwatervoorziening (Vitens en provincie Overijssel).

_DSC3319 _DSC3310 _DSC3268 _DSC3255 _DSC3194 _DSC3086 _DSC3081 _DSC3044 _DSC3040 _DSC3011 _DSC3003 _DSC2985 _DSC2970 _DSC2966 _DSC2919 _DSC2861