Jan Rotmans spreker op GEA Jaarcongres 2018

11 januari 2018

Jan Rotmans spreker op GEA Jaarcongres 2018

Jan Rotmans is één van de sprekers bij het komende Jaarcongres van het Gelders Energieakkoord (GEA), een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, netwerkbedrijf Alliander en Klimaatverbond Nederland. Op 1 februari zal Jan Rotmans in Nijmegen Gelderse gemeenten toespreken over de belangrijke rol die zij hebben in de energietransitie. Want na de gemeenteraadsverkiezingen liggen er flinke opgaven voor de nieuwe gemeenteraden.

Rotmans sluit naadloos aan op het thema van het Jaarcongres: ‘Dit is het moment. Energietransitie in Gelderland. Wat doe jij?’ Met het congres wil het GEA iedereen graag meenemen in de ontwikkelingen rondom energietransitie en in de noodzaak om op korte termijn op te schalen in tempo en volume. Al deze ontwikkelingen zijn met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 van groot belang voor de keuzes die gemaakt moeten worden.

Tijdens het middagprogramma zijn er plenaire presentaties en workshopsessies voor het verdiepen van de vier grote programma’s: Regionale samenwerking, Wijk van de toekomst, Bedrijven(terreinen) van de toekomst en Mobiliteit.
‘s Avonds laten diverse sprekers hun licht schijnen op de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. En uiteraard worden de resultaten van het middagprogramma met de sprekers en de zaal besproken.

Het Jaarcongres vindt plaats in Nijmegen, European Green Capital 2018. Een logischer plek is dus niet denkbaar.

Meer informatie over aanmelden en programma: Klik hier