Jacht, beheer en schadebestrijding stilgelegd in verband met vogelgriep

18 november 2014

Jacht, beheer en schadebestrijding stilgelegd in verband met vogelgriep

In Hekendorp (provincie Utrecht) is een voor mensen besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld (type H5N8). Om verspreiding van deze zeer besmettelijke vogelgriep te voorkomen, heeft het ministerie van Economische Zaken per direct een aantal maatregelen genomen.vogelgriep

 

Het maatregelenpakket van het ministerie is erop gericht om het verplaatsen van dieren en dierlijke producten stil te leggen om zo verdere besmetting te voorkomen. Eén van de maatregelen heeft betrekking op jacht, beheer en schadebestrijding. Deze worden stilgelegd voor 72 uur, vanaf zondag 16 november 2014, 11.30 uur.

Gedurende deze periode is het verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden. Er mag dus geen gebruik gemaakt worden van ontheffingen, aanwijzingen en vrijstellingen die zijn verleend op grond van de Flora- en faunawet.

De overige maatregelen die zijn getroffen zoals een vervoersverbod, ophokplicht en een afschermplicht voor pluimvee in geheel Nederland, kun je nalezen op de website van het Ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie

Als je vragen hebt over de vogelgriep in Hekendorp of over eventuele gezondheidsrisico’s, kun je bellen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, tel. 088-0424242.

Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vind je ook informatie over de vogelgriep.