Jaarverslag 2018 online

24 juni 2019

Jaarverslag 2018 online

2018 stond voor een groot deel in het teken van het Klimaatakkoord. Wij hebben vol ingezet op een ambitieus akkoord waarbij
iedereen kan meedoen en waarmee we de transitie naar een duurzame samenleving inzetten. Het akkoord is nog niet gesloten, maar verschillende onderdelen zijn voor de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) in 2018 al richting werk in uitvoering gegaan. Zo zijn we volop bezig met de Regionale Energie Strategieën (RES) en haakten onze federaties aan bij een groot deel van de RES-regio’s.

Daarnaast hebben we gewerkt aan de transitie van de landbouw, onder andere met een pilotproject koolstofbanken. Ook binnen het thema circulaire economie realiseren we steeds meer doelen. Vanuit onze verbindende rol en ons brede netwerk knopen wij onderdelen van de keten aan elkaar om de cirkel tussen bedrijven, overheden, consumenten en andere stakeholders te sluiten.

Lees het jaarverslag 2018 van de NMF’s