Jaaroverzicht 2014

1 mei 2015

Jaaroverzicht 2014

De Natuur en Milieufederatie brengt haar Jaaroverzicht 2014 uit, waarin we terugkijken op wat we de afgelopen tijd hebben bereikt. Wij kijken met voldoening terug op de totale resultaten. Deze zijn mede tot stand zijn gekomen op basis van de goede samenwerking met tal van partijen en de steun van de provincie Drenthe, de Nationale Postcodeloterij en andere financiers. 

Ga hier naar het gehele jaaroverzicht of lees de samenvatting hieronder en lees het Jaaroverzicht per thema.

 De zonnemarkt   Drenthe geeft energie
Drenthe bruist van duurzame energie. Een groeiend aantal initiatieven weet ons Servicepunt te vinden, het aantal Megawatt zonne-energie is met 5 Megawatt toegenomen, particuliere woningeigenaren hebben een energieloket, het midden- en kleinbedrijf krijgt meer mogelijkheden tot energiebesparing, we hebben gezorgd voor een versnelling van energiebesparing in bestaande woningen en we hebben gewerkt aan de verbetering van positie van omwonenden bij de realisatie van de Drentse windenergie opgave. Lees verder.

 

 koeien   Natuur & Landbouw
De rijke natuur vormt samen met de landbouw en het karakteristieke ‘Ólde landschap’ het goud van Drenthe. Daarbinnen liggen nog belangrijke opgaven met betrekking tot biodiversiteit, milieubelasting en verdroging. De Natuur en Milieufederatie Drenthe zet zich samen met landbouw- en natuurorganisaties in voor de realisatie van een robuust natuurnetwerk, de verduurzaming van de landbouw en het behoud en versterking van het mooie landschap. Het Drentse Groenmanifest brengt de partijen bij elkaar. Lees verder.

 

 klaprozen   Samen in Drenthe
Om bewoners te stimuleren een bijdrage te leveren aan de verbetering van de biodiversiteit in hun leefomgeving, hebben we het samenwerkingsinitiatief ‘Heel Drenthe Zoemt’ gelanceerd. Op vrijdag 11 april organiseerden we voor het eerst exclusief voor onze supporters een bijeenkomst. Hierbij presenteerden we ook de Drentse Voetafdruktest. Eind 2014 hebben al meer dan 1.000 mensen de voetafdruktest ingevuld. Met ‘kiekopdekaartvandrenthe.nl’ hebben we een nieuwe plek en werkwijze gecreëerd om bestaande en nieuwe duurzame ideeën, groepen en initiatieven zichtbaar te maken op de kaart van Drenthe. Alle 39 aangesloten groepen en 60 energie-initiatieven zijn er op terug te vinden. En we begonnen een nieuwe samenwerking: Kennisplatform Burgerkracht in Drenthe. Lees verder.

 

 Foto Hans Dekker: Ossesluis Koekange   Zo mooi kan Drenthe zijn
Drenthe kent unieke kwaliteiten. De stilte en duisternis, ruimte, oude cultuurlandschappen, natuurgebieden en de vaak nog onaangetaste horizon maken het aantrekkelijk om hier te wonen, werken en recreëren. Toch zijn er ook veel plekken die voor verbetering vatbaar zijn. In 2014 starten we ‘Wij maken het mooier’. Hiermee organiseren en faciliteren we door middel van crowdsourcing en co-creatie, de benodigde betrokkenheid en deskundigheid om een ruimtelijke kwaliteitsslag in Drenthe te maken. Ook hebben we een inspiratiebijeenkomst ‘tijdelijke natuur’ georganiseerd om de aantrekkelijke mogelijkheid van tijdelijke natuur voor het voetlicht te brengen. Begin 2014 hebben we een natuur- en landschapsvisie op de zuidwestelijke stadsrand van Assen uitgebracht: Visie Wittermarke. En we brachten de brochure ‘Boerderijen om trots op te zijn: deel 2’ uit, waarmee we samen met LTO Noord laten zien hoe schaalvergroting ruimtelijk beter ingepast kan worden. Lees verder.

 

maan thumbnail   Donker Drenthe
Tot slot vierden we 10 jaar Nacht van de Nacht met een Nachtspektakel bij het grootste hunebed van Nederland. Ook starten we samen met LTO Noord met de aanpak van lichthinder door melkveestallen, genaamd ‘duisternis bewust belicht’. Via voorlichting aan melkveehouders, gemeenten en installatiebedrijven hebben we de mogelijkheden onder de aandacht gebracht om storende lichtuitstoot uit melkveestallen te voorkomen en/of te verminderen. Lees verder.

 

 P1080720 [1280x768]   Organisatie & Financiën
De Natuur en Milieufederatie kijkt terug op een productief jaar dat wij – ondanks een teruglopende omzet en inkomsten – afsluiten met een licht positief resultaat. Wij kijken met voldoening terug op de totale resultaten. Deze zijn mede tot stand  zijn gekomen op basis van de goede samenwerking met tal van partijen en de steun van de provincie Drenthe, de Nationale Postcode Loterij en andere financiers. Lees verder.