Jaaroverzicht 2013

5 juni 2014

Jaaroverzicht 2013

De Natuur en Milieufederatie Drenthe brengt haar jaaroverzicht 2013 uit, waarmee we terugkijken op wat we de afgelopen tijd hebben bereikt. We kijken terug op een jaar waarin verandering en ontwikkeling centraal hebben gestaan. De economische crisis heeft duidelijk invloed op ons werk en heeft de patronen van ‘de oude‘ economie flink door elkaar geschud. Dat geeft onzekerheden maar ook nieuwe kansen. Investeren in energiebesparing is daar een duidelijk voorbeeld van. Het levert werk op en spaart de portemonnee. We hebben daar het afgelopen jaar via het SER akkoord, een Noordelijke bespaaragenda en de Veensprong flink aan getrokken.

Ook de opkomst van de energieke samenleving biedt voor ons volop aanknopingspunten. Het aantal burgerinitiatieven op het gebied van energie, dorpscoöperaties, voedsel e.d.  nam en neemt mede door ons Servicepunt Energie Lokaal Drenthe nog steeds sterk toe. We investeren graag in ondersteuning, verbinding en serviceverlening om deze beweging nog meer kracht bij te zetten. Deze inwonerskracht sluit immers aan bij het hart van onze organisatie.

In ons publieke Jaaroverzicht 2013 geven we een beknopte weergave van onze projecten en activiteiten met mooie beelden die een indruk geven van de belangrijkste activiteiten van 2013.

Met de aanbieding van dit jaaroverzicht willen wij ook onze relaties en partners bedanken voor hun inzet en samenwerking. Samen werken we aan een mooie en duurzame provincie.

U kunt ons Jaaroverzicht 2013 per thema aanklikken en lezen.

Wilt u de uitgebreide versie van ons Jaarverslag lezen?
Download dan hier het uitgebreide Jaarverslag 2013 (pdf) en download hier de Jaarrekening 2013 (pdf).