Inwoners Overijssel geven hun mening over landbouw

10 maart 2014

Inwoners Overijssel geven hun mening over landbouw

koeienDe inwoners van Overijssel staan achter de schaalvergroting in de landbouw, zolang het niet ten koste gaat van het dierenwelzijn en het landschap. Het liefst zien zij de koeien in de wei staan. Dit zijn kort samengevat  de uitkomsten van de enquête van Natuur en Milieu Overijssel naar de landbouw van Overijssel. Vanwege het mestoverschot is Natuur en Milieu Overijssel van mening dat de veestapel in Overijssel niet verder kan groeien. Daarom overhandigen wij samen met Milieudefensie en andere Milieufederaties ruim 10.000 ansichtkaarten aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van het melkquotum en dierrechten. Natuur en Milieu Overijssel polste hierover de mening van Overijssel met haar Groene Peiler enquête. Ruim 600 respondenten vulden deze enquête over de landbouw van Overijssel in. Uit de enquête blijkt dat inwoners van Overijssel schaalvergroting niet als negatief ervaren, zolang het karakteristieke landschap van de provincie behouden blijft, het niet ten koste gaat van het dierenwelzijn en dieren een groot deel van het jaar buiten in de wei staan. De oplossing voor het mestprobleem ligt volgens inwoners van Overijssel in het vergisten van de mest op het eigen bedrijf of op een industrieterrein.
De respondenten vinden dat de consument de boeren dwingt tot schaalvergroting, omdat zij zo weinig mogelijk wil betalen voor eten. Volgens de respondenten zijn boeren het slachtoffer van prijzenoorlogen tussen supermarkten die hen dwingen hun kosten te verlagen, omdat zij anders niet kunnen concurreren met het buitenland. De respondenten pleiten voor meer bewustzijn bij de consument, zodat zij hun voedsel meer op waarde schatten en bereid zijn meer te betalen. Driekwart van de ondervraagden is zelf ook daadwerkelijk bereid om meer te betalen voor een gezond en duurzaam product.

Praktijk weerbarstig
Natuur en Milieu Overijssel denkt net als de inwoners van Overijssel dat schaalvergroting in de landbouw in theorie geen probleem hoeft te zijn. Koeien zouden ’s winters in grote, lichte stallen en ’s zomers als kudde in een groot gebied met een mobiele melkrobot kunnen verblijven. De praktijk is echter anders. Veel agrariërs kiezen er ook ’s zomers voor hun gras te maaien en dit in de stal aan de koeien te geven. Zo is er onlangs een vergunning verstrekt aan een agrariër in Blokzijl om een megastal voor meer dan 600 koeien te bouwen. Deze stal komt in plaats van vier bedrijven met in totaal 350 koeien, waar agrariërs het vee in de wei lieten grazen. In de nieuwe stal staat het vee het hele jaar binnen en door de toename van het aantal dieren, ontstaat er ook meer mest. Natuur en Milieu Overijssel ziet in vergisting geen oplossing voor het mestoverschot, omdat de voedingsstoffen nog steeds achter blijven en de kringloop dus nog steeds niet sluit. Daarnaast zorgen open stallen voor meer uitstoot van ammoniak dan de omgeving kan verdragen. Daarom ondersteunt Natuur en Milieu Overijssel de actie ‘Maak van Nederland geen megastal’ van Milieudefensie. Samen met andere milieufederaties en lokale actiegroepen uit heel Nederland bieden wij ruim 10.000 persoonlijke ansichtkaarten aan staatssecretaris Sharon Dijksma aan. Op elke kaart staat een persoonlijke boodschap die de Tweede Kamer oproept om de toename van het aantal dieren een halt toe te roepen.