Inspirerende excursie Wij maken het Mooier

1 juli 2015

Inspirerende excursie Wij maken het Mooier

De Natuur en Milieufederatie Drenthe lanceerde2015-06-15 14.37.36
eind 2014 samen met Libau de
digitale kaart ’Wij maken het Mooier.nl’. Inmiddels staan er twaalf locaties op de kaart, waarvan inwoners van Drenthe vinden dat die mooier kunnen. Op maandag 15 juni hebben we twee locaties, beide gelegen nabij Norg, samen met een enthousiaste groep professionals bezocht. Deze excursie organiseerden we in het kader van ‘Expeditie Drenthe’: de eerste door de provincie geregisseerde Drentse Dag van de Ruimte.

Tijdens de excursie was vooral het werkbezoek aan de ‘Oosterduinen’, een bosgebied met recreatiewoningen ten noordoosten van Norg, zeer inspirerend. Niet in de laatste plaats omdat de groep warm werd ontvangen in de zonnige achtertuin van een bestuurslid van de Vereniging van Huiseigenaren. Na een korte wandeling door het gebied en een introductie door de eigenarenvereniging, werd gebrainstormd over de vraag hoe de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterkt zou kunnen worden.

Binnen Oosterduinen is in toenemende mate sprake van leegstand en verrommeling, terwijl het tevens te boek staat als uniek (natuur)gebied. De aanwezige professionals, afkomstig  van verschillende organisaties (overheid, adviseurs, natuurorganisaties en onderwijs), kwamen in korte tijd met bruikbare ideeën en zinvolle suggesties om mee aan het werk te gaan. Wat ons betreft bleek uit dit korte bezoek dat de ‘formule’ van Wij maken het Mooier.nl werkt. Het leidt tot nieuwe inzichten in en meer bewonersbetrokkenheid bij ruimtelijke kwaliteit.

‘Wij maken het mooier’ is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Libau. Beide organisaties zetten zich in voor het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit in Drenthe en hebben elkaar opgezocht om daar de komende jaren samen met professionals en betrokken inwoners werk van te maken.

Ook u kunt meedoen aan dit project! Kijk op www.wijmakenhetmooier.nl, waar de meldingen van mooier te maken plaatsen staan, en geef ze een waardering of voeg informatie toe. Dat kan nog tot 26 juli.