Inspiratiebijeenkomst duurzaam beheer winterbed Vecht

2 mei 2017

Inspiratiebijeenkomst duurzaam beheer winterbed Vecht

Op 11 mei, van 13.00-16.30 uur, organiseren wij in het gemeentehuis van Dalfsen een inspiratie- en brainstormbijeenkomst over het duurzaam beheren van het winterbed van de Vecht. Er zijn maar liefst 7 sprekers die verschillende beheer-thema’s aankaarten en graag met jou daarover in gesprek gaan. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van het project Ruimte voor de Vecht. Aanmelden is verplicht, zie link onderaan pagina.

De rivier de Vecht ondergaat een transitie. Stap voor stap wordt deze verbouwd. Vooral in het winterbed komen veranderingen. Nieuwe natuur, nevengeulen, meer toerisme en andere landbouw. ook het beheer zal mee veranderen. We willen op 11 mei graag het gesprek aangaan over duurzaam beheren. Hoe kan het beheer beter, slimmer, socialer, collectiever? Hoe zetten we bestaande subsidieregelingen beter in? Welke nieuwe regelingen zijn nodig? Hoe kan de omgeving bijdragen? Hoe worden we er allemaal beter van? Wees welkom en denk met ons mee!

Thema’s
De volgende sprekers en onderwerpen staan op het programma.

  • Baanbrekend landschap, door Wout Nieuwenhuis van Landschap Overijssel
  • Dagbesteding op zorgboerderij Buitenplaats Vechterweerd door Evert Dijk
  • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door Albert-Jan Hoeksema van re-integratiebedrijf Pauropus
  • Bijdrage van Blauwe diensten aan het beheer, door Hans Gels en Bert Knol
  • Bijdrage van Agrarisch natuurbeheer, door Roland Velema en Anet Bovendeert van Collectief Midden Overijssel.
  • Natuurinclusieve landbouw in het winterbed, door Marieke de Groot van provincie Overijssel in samenwerking met LTO Vechtdal.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willem Seine, seine@natuurenmiloieuoverijssel.nl of tel. (038) 4250972. Aanmelden via deze link.