Inspiratie voor het samen met bewoners werken aan een groene stad

20 juli 2016

Inspiratie voor het samen met bewoners werken aan een groene stad

Natuur en Milieu Overijssel werkt in het project Groen van Betekenis met gemeenten, welzijnsorganisaties en bewoners aan drie (proef)projecten voor meer groen in de wijk. Het gaat om een project Uiterwaarden Holtenbroek (Zwolle), een multifunctionele groene invulling van een braak liggend terrein in Steenwijk en de groenstroken tussen flats in Enschede. Zie hier voor meer informatie over het project. Onze ervaringen met deze projecten hebben we beschreven in de krant “Samen maken we de stad groener”. Hierin onder andere ervaringsverhalen van initiatiefnemers, de belangrijkste tips voor een geslaagd participatie project met bewoners en een handige schema’s om te bepalen welke vorm van participatie het meest geschikt is. Een overzichtelijk schema met 10 tips voor gemeenten tips hoe in deze pilots om het ontwikkelen van routekaarten, waarin staat hoe je in co-creatie van overheden, bewoners en andere betrokken partijen de inrichting van groene plekken in wijken kunt organiseren

Bekijk hier de krant (pdf) Samen maken we de stad groener

Of bekijk de krant als doorblader exemplaar hieronder:

Provincie Overijssel en het programma Natuur en samenleving
In 2015 heeft de provincie een natuurbelevingsonderzoek door TNS NIPO laten uitvoeren onder inwoners van Overijssel. Hieruit blijkt dat natuur en natuurbeleving door de inwoners zeer belangrijk wordt ervaren. Onder andere kinderen moeten meer in aanraking komen met natuur en er moet meer natuur beschikbaar zijn in de woonomgeving. Naar aanleiding van het onderzoek heeft provincie Overijssel, onder de noemer Natuur en samenleving, een groot aantal pilots laten uitvoeren. Het project Groen van betekenis maakte daar deel van uit.  Grote gemene deler van alle pilots is ”het verbinden van natuur en inwoners”. Lees meer over het programma Natuur en samenleving op de website van provincie Overijssel.