Initiatiefgroep ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’ gaat visie ontwikkelen

30 september 2015

Initiatiefgroep ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’ gaat visie ontwikkelen

hessenpoort%20natuurlijk%2016-9

‘Je moet nu aan de slag, al het andere is verspilling’. Dit was op 16 september de boodschap die Jan Kempers, Manager Sustainable Development bij Heineken en ambassadeur Groene Cirkels had in een werksessie van de Initiatiefgroep ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’. De werksessie is geïnitieerd en begeleid door DuurzaamDoor, NMO en parkmanagement. Kempers benadrukte het belang van bottom-up eigenaarschap en gaf als tip om ‘mooie natuur en een inspirerende leefomgeving te gebruiken als substantieel onderdeel van een droombeeld’.

Hessenpoort, Natuurlijk!
‘Hessenpoort, Natuurlijk!’ is een groeiend samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeente, provincie, maatschappelijke organisaties en onderzoek met als doel om bedrijvenpark Hessenpoort bij Zwolle te ontwikkelen tot een high level aantrekkelijk bedrijventerrein. Aantrekkelijk om er te ondernemen, om er als klant of leverancier zaken te doen, inspirerend voor de mensen die er werken en uitnodigend voor passanten en bewoners in de omgeving. Met centrale aandacht voor duurzaamheid, natuurwaarden, water en groen.

Na de Groene Cirkels van Jan Kempers volgde meer inspiratie in de vorm van pitches met groepsfeedback van Saxion Hogeschool, RaboGroenfinanciering, Landschap Overijssel, twee bedrijven en van de Vogelwerkgroep Zwolle.

Visie voor vergroening
Concreet resultaat van de bijeenkomst is dat de Initiatiefgroep besloot een visie op het vergroenen van Hessenpoort te maken, die leidend gaat worden voor alle vervolgacties. Bij de totstandkoming van deze visie worden uiteraard ook lokale natuur- en milieuorganisaties en het onderwijs betrokken.

Op korte termijn organiseert Ondernemersvereniging Hessenpoort een overleg voor provincie, gemeenten, bedrijven en RVO om de financiering van dit visietraject af te spreken. Daarnaast heeft de groep besloten om tegelijkertijd te werken aan een uitvoerbaar plan voor een broedwand voor Oeverzwaluwen, die gelanceerd gaat worden bij oplevering van de visie. Voor de buitenwereld is dan zichtbaar dat op Hessenpoort concreet gewerkt wordt aan het verbeteren van de leefomgeving voor mens, plant en dier.

Kortom er was veel energie en ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’ leeft sterk en trekt steeds meer aandacht in de regio. Daarom zijn er ook afspraken gemaakt over de onderlinge communicatie. Een uitgebreider verslag van de bijeenkomst volgt.

hessenpoort%20natuurlijk%20bijeenkomst%2016%20sept