Informatiebijeenkomst chemievrij sportveldenbeheer

16 februari 2017

Informatiebijeenkomst chemievrij sportveldenbeheer

Graag nodigen de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuur en Milieu Overijssel u uit voor de informatiebijeenkomst chemievrij sportveldenbeheer op dinsdagmiddag 7 maart a.s.. De bijeenkomst vindt plaats bij Voetbalvereniging Alcides, Ambachtsweg 11 in Meppel.

In november 2015 is de Green Deal voor duurzame beheermethoden voor sport ondertekend. Bij de sport betrokken organisaties verklaarden door ondertekening zich te zullen inzetten voor vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportlocaties met als doel om in 2020 geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden. In het project Schoon Water voor Brabant is al ervaring opgedaan met chemievrij sportveldenbeheer. Met een driejarig project willen we de successen van chemievrij sportveldenbeheer in Noord Brabant uitrollen naar Drenthe en Overijssel. De kennis vanuit Schoon Water voor Brabant wordt ingebracht door de adviesbureaus CLM en Eco Consult.

Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over het project Implementatie chemievrij sportbeheer Drenthe/Overijssel. Ook laten we gemeenten aan het woord die al ervaring hebben met chemievrijbeheer van sportvelden. In de bijeenkomst komt aan bod wat de meerwaarde is om als partner mee te doen in dit bijzondere project. De partners van het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa, waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten Meppel, Almelo, Wierden en Zwolle hebben al aangegeven belangstelling te hebben om deel te nemen aan het project. Om het project te kunnen starten zoeken we nog een aantal gemeenten die hun sportveldenbeheer ook chemievrij willen maken. Bij voldoende belangstelling verwachten we binnenkort in zowel Drenthe als Overijssel met een aantal pilotprojecten te kunnen starten.

Programma
14.15 uur          Inloop met koffie en thee
14.30 uur         Welkom door Willem Seine van Natuur en Milieu Overijssel
14.40 uur         Ervaringen met chemievrij sportveldenbeheer:

  • Gemeente Dalfsen, Bertus Meijer
  • Gemeente Westerveld, Robert Kalkhuis

15.30 uur          Implementatie chemievrij sportbeheer Drenthe / Overijssel door Carin Rougoor van CLM
16.30 uur          Afsluiting

Aanmelden en meer informatie
U kunt zich aanmelden via info@nmfdrenthe.nl onder vermelding van ‘startbijeenkomst chemievrij sportveldenbeheer’ en de namen van de deelnemers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith van den Berg van de Natuur en Milieufederatie Drenthe (0592-311150 of j.vd.berg@nmfdrenthe.nl) of Willem Seine van Natuur en Milieu Overijssel (038-425097 of seine@natuurenmilieuoverijssel.nl). Het projectvoorstel sturen wij nog voor de startbijeenkomst toe.