Informatieavond en oriëntatiecursus voedselbossen in Kampen en Hengelo

7 november 2018

Informatieavond en oriëntatiecursus voedselbossen in Kampen en Hengelo

Ben je geïnteresseerd in voedselbosbouw? Stichting Voedselbosbouw Nederland en Natuur en Milieu Overijssel organiseren in november en december twee oriëntatiecursussen en een informatieavond over voedselbossen in Kampen en Hengelo.

De informatieavond in Kampen (15 november) is voor iedereen die een beter beeld wil krijgen van wat voedselbossen zijn, welke principes erachter zitten en welke mogelijkheden je in de praktijk kunt creëren. De oriëntatiecursus (Hengelo, 17 november en Kampen, 1 december) is een mooi vervolg hierop. Deelnemers gaan aan de slag om helder te krijgen of zij zelf ook ècht een voedselbos willen en wat daarvoor nodig is.

Wat is een voedselbos?
Een voedselbos is een innovatieve vorm van landgebruik waarin landbouw en natuur zich weer met elkaar verzoenen. Het is een rijk en productief ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Het staat vol bomen, struiken en planten met vruchten, noten, bladeren, scheuten en bloemen die eetbaar zijn. Een voedselbos, dat met kennis van ecologie zorgvuldig ontworpen en aangelegd is, heeft weinig onderhoud nodig om nog heel lang gezond te blijven.

Aanmelden:

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.natuurenmilieuoverijssel.nl/voedselbossen.
Hieronder staan de uitnodigingen met alle details over locaties, tijden, etc.

Vervolg: Ontwerpcursus
Voor iedereen die er écht werk van wil maken en zich grondig wil voorbereiden, organiseren we in 2019 een ontwerpcursus (van maart tot oktober). Meer informatie hierover komt binnenkort beschikbaar. In deze cursus krijg je een brede input over uiteenlopende inhoudelijke aspecten en doorloop je met elkaar alle stappen van een integraal ontwerpproces. Als je een plek hebt of langdurig kunt gebruiken, pas je de nieuwe en oude kennis daar direct op toe. Als je interesse in een ontwerp cursus hebt kan je dat alvast aangeven bij: Peter Adema, adema@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter Adema, projectleider Voedsel en Gezondheid, 038-4250995 of 06-30509320, adema@natuurenmilieuoverijssel.nl.

De informatieavonden en de cursussen zijn onderdeel van een breder scholings- en ondersteuningsaanbod voor voedselbosbouw. Dit loopt tot eind 2019 en wordt mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel.