In Overijssel kan er nu al gestemd worden

1 maart 2018

In Overijssel kan er nu al gestemd worden

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Natuur en Milieu Overijssel (NMO) grijpt die kans aan om de nieuw gekozen gemeenteraadsleden te laten weten wat de eigen inwoners belangrijke ‘groene’ initiatieven vinden voor hun gemeente. Daarvoor staat een poll met tien initiatieven voor een mooi en duurzame gemeente klaar. Klik hier voor de poll. Iedereen kan stemmen voor de eigen top 3! Vervolgens laat de NMO aan elke gemeente in Overijssel weten welke initiatieven bewoners graag uitgevoerd zien in hun eigen woonplaats. Burgemeester van Dalfsen Han Noten en burgemeester van Raalte Martijn Dadema zijn alvast reuze nieuwsgierig naar de ideeën van hun inwoners.

Steeds meer mensen zetten zich, soms in tijdelijke coalities, in voor hun eigen leefomgeving. Nemen het heft in eigen handen om een bepaald doel te bereiken. Of het nu om een groen schoolplein, het creëren van een zonnepark, natuurbeheer of autodelen gaat. Martijn Dadema: “Bewonersinitiatieven zijn belangrijk omdat inwoners veel beter weten wat er speelt in hun omgeving en ook kennis en ervaring hebben om goede oplossingen te bedenken.” Het levert bovendien ook nieuwe sociale contacten en samenwerkingsverbanden op. De tien initiatieven uit de poll zijn daar mooie voorbeeldprojecten van, die uitstekend elders kunnen worden uitgevoerd.

Kansen voor gemeenten
Bij de sluiting van de poll op 21 maart maakt NMO de balans op en presenteert de resultaten aan de nieuw gekozen gemeenteraden. Zo kunnen de nieuwe raden ideeën van eigen inwoners ondersteunen, bijvoorbeeld met beleid, aangepaste regels, middelen en kennis van het netwerk. Han Noten en Martijn Dadema: “Wij ondersteunen initiatieven met geld, met kennis en door verbindingen te leggen tussen de ene en de andere club.” Natuur en Milieu Overijssel gaat in ieder geval het idee met de meeste stemmen in een gemeente helpen realiseren. Zo draagt Natuur en Milieu Overijssel met de kracht van de samenleving bij aan een mooie en duurzame gemeente.

Geen Facebook account?
Heb je geen Facebook account? Geen nood, de enquête is ook via deze link in te vullen.

Meer weten?
Voor vragen of informatie neem contact op met Livia Leysen, tel. (038)4250976 of mail: leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl