In beroep bij de Raad van State tegen tracé 380 kV

26 februari 2018

In beroep bij de Raad van State tegen tracé 380 kV

Impressie (bron: Groninger Landschap)

Ondanks verzet van lokale groepen en overheden blijft de minister bij zijn plan voor het huidige tracé voor de hoogspanningsverbinding van Vierverlaten naar de Eemshaven. Veertien maatschappelijke organisaties en buurtgroepen en 48 particulieren zijn daarom in beroep gegaan bij de Raad van State tegen dit ‘Rijksinpassingsplan hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV van Eemshaven Oudeschip naar Vierverlaten’. Nu de minister heeft besloten dat dit project onder de Crisis- en herstelwet valt, mogen gemeenten en provincie niet in beroep: zij moeten zich bij het besluit van de minister neer leggen.

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe elektriciteitscentrales in de Eemshaven en toekomstige
windparken nooit zonder stroom komen te zitten moet de huidige hoogspanningsverbinding van 220 kV tussen Groningen en de Eemshaven vervangen worden voor een 380 kV verbinding. Hiervoor maakte het ministerie van EZ en TenneT, zonder overleg met bewoners van het gebied en maatschappelijke organisaties, in 2008 al een plan.

Geen draagvlak

In ons beroepschrift tonen wij aan dat er voor dit plan in Groningen absoluut geen draagvlak is. De nieuwe hoogspanningsverbinding gaat dwars door het belangrijkste weidevogelgebied in Groningen: de weidevogels zullen verdwijnen. De hoogspanningsverbinding gaat door nationaal landschap Middag-Humsterland: het oudste cultuurlandschap in Europa, waar 2500 jaar geschiedenis nog zichtbaar is. Het mooie, open landschap met weidse vergezichten en een ongestoorde horizon zal worden doorsneden door een ijzeren gordijn van draden aan masten tot 70 m hoog: 2/3 van de Martinitoren. En dat terwijl er goede en betaalbare alternatieven zijn. Die de minister echter weigert te onderzoeken.

Niet aardbevingsbestendig
Verder kwamen wij erachter dat de masten met draden weliswaar voldoen aan de bouwnormen, maar die bouwnormen houden geen rekening met de aardbevingen in dit gebied. En de bouwnormen moeten hoognodig worden aangepast in verband met de klimaatverandering: het weer zal in de komende 80 jaar (zo lang zal de 380 kV verbinding er staan) veel onstuimiger worden, de maximale windsnelheden zullen veel hoger komen. Als hier bij de bovengrondse hoogspanning rekening mee wordt gehouden, wordt de bouw een stuk duurder. Misschien zelfs duurder dan ondergrondse aanleg.

Slager keurt zijn eigen vlees
In dit project heeft het ministerie van het begin af aan eigen plannen gemaakt, die plannen zelf beoordeeld en zelf geconcludeerd dat het goed was: de slager keurt zijn eigen vlees. Wij vinden dat eigenlijk van de zotte! Dit mag ook niet meer volgens Europees recht. Maar helaas: de Nederlandse wet is onlangs aangepast, maar dit project was toen al in behandeling en valt er niet onder.

De volgende organisaties gaan nu samen in beroep:

Natuur en Milieufederatie Groningen

Het Groninger Landschap

Natuurmonumenten

Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk

Werkgroep bewoners Westerdijkshorn

Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge

Vof Kerk Klein Wetsinge

Erfgoedvereniging Heemschut-Groningen

Avifauna Groningen

Werkgroep 380 kV Westeremden

Molenstichting Winsum

buurtschap Nieuwbrug

Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam

Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland

 

samen met 48 particulieren