‘Hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten is klap in gezicht’

7 februari 2017

‘Hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten is klap in gezicht’

Impressie Klein Wetsinge
Impressie van toekomstige hoogspanning bij Klein Wetsinge.

Op 7 februari is er in de Tweede Kamer een debat over de hoogspanningsverbinding 380 kV tussen Eemshaven en Vierverlaten. Minister Kamp van Economische Zaken
heeft besloten dat deze verbinding geheel bovengronds wordt aangelegd. De regio is het grondig oneens met dit besluit. Hieronder een brief van Provincie Groningen en groninger gemeenten en zestien maatschappelijke organisaties, waaronder de NMG:

Wij, wethouders van de betrokken gemeenten, het provinciebestuur en zestien maatschappelijke organisaties en burgerwerkgroepen, willen dat de hoogspanningsleidingen zoveel mogelijk onder de grond worden aangelegd.

Als minister Kamp blijft bij zijn besluit, wordt ons mooie Middag-Humsterland – nationaal
landschap nota bene – voor de komende tachtig tot honderd jaar visueel aangetast. In ons
wierdenlandschap, daterend uit 500 jaar voor Christus, komen dan vier dikke
elektriciteitsdraden onder elkaar te hangen aan masten van meer dan 50 meter hoogte. Dat
geldt ook voor het Reitdiepdal, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland.
Waardevol natuurgebied dus.

Dat vinden wij onaanvaardbaar. Het gaat deels immers om een van de oudste
cultuurlandschappen van West-Europa, een parel die wij koesteren. Gordijnen in het open en
weidse landschap dat zo kenmerkend voor onze provincie is – alsof je met een dikke stift
dwars over de Mona Lisa gaat.

Foto: impressie van toekomstige hoogspanning bij Klein Wetsinge.
Het trieste is: dit hoeft helemaal niet. Technisch gezien is het mogelijk om in Nederland alle
kabels onder de grond te stoppen. Omdat dit onbetaalbaar zou worden, is de afspraak dat er
zo’n 40 kilometer aan hoogspanningskabels onder de grond kan. Wij hebben minister Kamp
gevraagd om daarvan zo’n tien kilometer in Groningen te gebruiken.
Maar waar de minister in andere delen van Nederland wel kiest voor alternatieven die hem
geld kosten, zegt hij tegen ons dat het Groninger landschap voor hem geen pronkjuweel is
dat je moet koesteren. Kabels onder de grond brengen is te duur en levert ook geen
meerwaarde op, stelt hij.
Toch hebben wij niet het gevoel dat we overvragen. Wij zien, samen met de minister, de
noodzaak in van de nieuwe verbinding. Nederland maakt immers steeds meer gebruik van
elektriciteit en moet van het gas af.
Mede daarom komt de Cobra-kabel naar Scandinavië naar de Eemshaven, zodat Nederland
duurzaam aan de stroom kan. De energie-infrastructuur die bij ons in Groningen gestalte
krijgt, is dan ook cruciaal voor de gehele Nederlandse energievoorziening. De Eemshaven is
het stopcontact, en de hoogspanningsverbinding door onze provincie het verlengsnoer voor
de Randstad. Mag dat verlengsnoer een beetje netjes worden weggestopt, zoals je in je
huiskamer ook doet?
In het debat komen waarschijnlijk de drie moties aan de orde die de Kamer vlak voor Kerst
aannam. Moties waarin het parlement de minister opriep om te zorgen voor een beter
draagvlak in de streek voor de route van de nieuwe hoogspanningskabels. Moties, die de
minister naast zich neer legde.
Nu hoeven het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder Tennet wat ons
betreft niet helemaal opnieuw te bekijken welke routes mogelijk zijn. De provincie Groningen
heeft afgelopen zomer al eens laten bekijken welke varianten er mogelijk zijn. Maar omdat
de tijd dringt, zijn wij – alle betrokken bestuurders van de regio – al tevreden als we tien
kilometer van de route die de minister heeft aangewezen onder de grond krijgen. Hoewel het
natuurlijk vreemd is dat er überhaupt tijdnood is ontstaan: in 2009 startte het ministerie van
EZ al met het proces om een nieuwe hoogspanningsverbinding te plannen.
Het is onverteerbaar dat wij nu de rekening krijgen voor dit jarenlang slepende proces. En
dat terwijl er bestuurlijk grote bereidheid is om aan de nieuwe hoogspanningsverbinding mee
te werken. We snappen de urgentie. Daarom is het ongelooflijk zuur en een klap in ons
gezicht dat minister Kamp onze uitgestoken hand negeert. Veel erger nog is dat hij de
waarden van ons landschap voor de komende decennia verschrikkelijk aantast.

Gedeputeerden Henk Staghouwer en Fleur Gräper-Van Koolwijk,
namens de provincie Groningen en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Winsum, Bedum, Zuidhorn en Groningen.

Ook namens Natuur en Milieufederatie Groningen, Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland. Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Werkgroep bewoners
Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Stichting Oude
Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger
Dorpen, Natuurmonumenten, Avifauna Groningen, Werkgroep 380 Westeremden,
Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, Molenstichting Winsum en buurtschap
Nieuwbrug.