Hogeschool VHL verwelkomt eerste Visdiefkuikens op dak Nordwin College

4 juni 2015

Hogeschool VHL verwelkomt eerste Visdiefkuikens op dak Nordwin College

Op het dak van de buren van Hogeschool VHL, het Nordwin College, zijn afgelopen woensdag de eerste Visdiefkuikens geboren.

Afgelopen woensdag zijn de eerste Visdiefkuikens geboren op het dak van de buren van Hogeschool VHL, het Nordwin College. Dit is hopelijk het begin van een hele serie jonge Visdieven. Momenteel broeden er ongeveer 35 Visdiefparen op het dak die in beeld worden gebracht door middel van een webcam. Hogeschool VHL gebruikt de beelden voor onderzoek naar deze dakbroedende Visdievenkolonie. De live beelden zijn te bekijken via de website van Hogeschool VHL, het Kenniscentrum Burgers & Biodiversiteit (KBB) én de Friese Milieu Federatie.

Het doel van het onderzoek van Hogeschool VHL is om meer inzicht te krijgen in het belang van dakbroedende Visdievenkolonies voor de Nederlandse populatie. Het belang wordt bepaald aan de hand van het broedsucces van de broedkolonie op het dak van het Nordwin College én door de mate van uitwisseling met andere kolonies.

Met behulp van de webcam kan het broedsucces bepaald worden. Zodra er in een nest kuikens uitkomen wordt de webcam daar op gericht. Visdieven zijn nestvlieders, dat wil zeggen dat ze relatief ver ontwikkeld zijn wanneer ze uitkomen. Na ongeveer drie dagen gaan ze dus ook al rondlopen over het dak. Dat is het moment dat de webcam weer gericht wordt op een volgend nest met jongen.

Op de website van het KBB wordt uitgebreid verslag gedaan van de Visdieven. Er is ook aanvullende informatie te vinden over o.a. het aantal nesten, schattingen van wanneer de eieren uitkomen en een storymap die op een interactieve manier het verhaal van dakbroedende Visdieven vertelt.