Hoera! Natuur en Milieu Gelderland en NMF Limburg bestaan 50 jaar

15 juni 2021

Hoera! Natuur en Milieu Gelderland en NMF Limburg bestaan 50 jaar

We hebben wat te vieren! Natuur en Milieu Gelderland en Natuur en Milieufederatie Limburg zetten zich al 50 jaar in voor een schone, duurzame en groene provincie.

Door de jaren heen zijn ze regelmatig van naam gewisseld. De geboorte van Natuur en Milieu Gelderland was op 21 juli 1971: toen werd de Gelderse Milieuraad opgericht. Op 23 november 1971 is de Stichting Milieuraad Limburg opgericht. De allereerste federatie is de NMF Noord-Holland, die vorig jaar haar vijftigjarig jubileum al vierde, en werd opgericht in 1969.

Speciale website met tijdreis

In Limburg is in dit jubileumjaar de bijpassende slogan in het leven geroepen: ‘Al 50 jaar natuurlijk!’. Op de daarvoor gemaakte jubileumwebsite vind je een digitale tijdlijn met 50 bijzondere en opmerkelijke gebeurtenissen vanaf het oprichtingsjaar. Eind november 2021 viert de NMF Limburg het jubileum met een ontmoetingsdag en wordt de tijdlijn compleet gemaakt.

“Wij zijn een waakhond. Al vijftig jaar. Ik vermoed dat we de komende vijftig jaar nodig blijven in die rol.”

voorzitter Natuur en Milieu Gelderland Dirk van Uitert

15 juni 2021

Wat is er in Gelderland in 50 jaar bereikt?

Directeur Petra Souwerbren: “Onze inzet tegen verlenging van de A15 en tegen vliegveld Lelystad, onze bijdragen voor duurzame opwek van energie mèt aandacht voor natuur en landschap, het recente Aanvalsplan Landschapselementen, de start van het platform voor natuurinclusieve landbouw en onze inzet voor schone lucht zijn allemaal uitwerkingen van onze inzet voor behoud, herstel en versterking van natuur, landschap en leefomgeving.”

Op de website lees je het volledige interview over het vijftigjarig jubileum met voorzitter Dirk van Uitert en directeur Petra Souwerbren.

15 juni 2021

Wat is er in Limburg in 50 jaar bereikt?

Bron foto: Nationaal Archief

Op de tijdlijn lees je uitgebreid over de geschiedenis en successen van de NMF Limburg. Er werd bijvoorbeeld in 1972 geprotesteerd tegen een vesting van een olieraffinaderij in Ternaaien. Het actiecomité Schone Maasvallei stuurde een motie naar de Belgische en Nederlandse regeringen. In 1973 liepen zo’n 30.000 mensen mee in een protestmars in Maastricht. Door de Ibramco-affaire (het plan voor de bouw van een olieraffinaderij in België door het bedrijf Ibramco) en de daaropvolgende val van de Belgische regering werd er definitief een streep door het plan gezet.

De toekomst

“Net zoals we ons vijftig jaar geleden niet voor konden stellen hoe de wereld er nu uit zou zien, hebben we ook géén idee over de wereld in 2071”, staat er geschreven op de website van Natuur en Milieu Gelderland. “Er is ook reden om een beetje te zuchten. Dat het nog steeds, en misschien wel meer dan ooit, nodig is het belang van natuur en leefomgeving te verdedigen.”