Hoe wil je dat jouw straat er uit ziet?

10 mei 2016

Hoe wil je dat jouw straat er uit ziet?

Picknickbanken, plantenbakken, een glijbaan, groene grasmatten; in een aantal straten in Gent, België, heeft een ware metamorfose plaats gevonden. Het zijn de straatbewoners zelf die hier aan de slag zijn gegaan met een tijdelijke, nieuwe inrichting van hun zogenaamde Leefstraat. Geheel naar eigen inzichten, wensen en een gemeenschappelijk beeld ‘’zo zien wij onze straat’. Wil je ook zo iets in jouw gemeente? Neem dan contact op met Natuur en Milieu Overijssel voor meer informatie.   

Een leefstraat wordt voor een periode van maximaal 3 maanden (deels) autoluw of autovrij gemaakt, waarna bewoners alternatieven bedenken voor de vrijgekomen ruimte en op zoek gaan naar oplossingen om auto’s elders te parkeren. Met de auto op afstand worden bewoners gestimuleerd tot nieuwe creatieve oplossingen voor vervoer, zoals autodelen, elektrische fiets en bakfietsen.  leefstraat2Er ontstaat een multifunctioneler en veiligere leefruimte waar kinderen buiten kunnen spelen, waar meer ruimte is voor meer groen, ontmoeting en samen-leven. Rotterdam, Amsterdam en Groningen oriënteren zich op de toepassing van het concept Leefstraat. Bekijk hier een filmpje van De Leefstaat: https://www.youtube.com/watch?v=Kw8qIRxI4QQ.

Sociale cohesie Bij het creëren van een leefstraat worden alle bewoners betrokken; van jong tot oud en met verschillende sociaal-culturele achtergronden. Het samen bedenken en realiseren van de Leefstraat verbindt bewoners; creëert een sterk wij-gevoel. Dialoog, dynamiek en sociale cohesie zijn dan ook de  grootste kracht van het Leefstraatexperiment. Uit een enquête na beëindiging van het experiment blijkt dat 64% van de bewoners nieuwe mensen heeft leren kennen en dat 78% van de bewoners meer contact heeft door de Leefstraat. Naast de sociale cohesie blijkt ook dat het autogebruik tijdens het experiment is afgenomen en dat men nadien meer bereid is tot gebruik van alternatieven voor de auto. Van terug naar business as usual is na het experiment geen sprake. Er is iets wezenlijk veranderd in hoe mensen naar hun leefomgeving kijken.

Transitie In het Leefstraatexperiment creëert de overheid experimenteerruimte en kaders. Daarbinnen gaan bewoners via co-creatie aan de slag met de inrichting en zijn ook de organisatie van het beheer. Bij de Leefstraat gaat het niet alleen over duurzame mobiliteit, maar ook over sociale cohesie en vernieuwingen in straatinrichting en  stadsontwikkeling. Met de co-creatie van hun leefstraat worden wensen en zelforganiserend vermogen van bewoners concreet zichtbaar. Dit is interessant voor het debat over het hoe (proces) en wat (uitkomst) van stadsontwikkeling en mobiliteitsplannen en het traditionele ‘auto voor de deur’ paradigma. Voor de stad levert het experiment interessante aanknopingspunten voor het verbeteren van de leefbaarheid, waardoor de stad aantrekkelijker is voor verschillende mensen, studenten, bezoekers en bedrijven om er zich te vestigen. De stad Rotterdam kiest met ‘de droomstraat’ heel bewust voor deze  insteek.

De Leefstraat raakt aan verschillende actuele stedelijke thema’s: stadsontwikkeling, (duurzame) mobiliteity, kinderveiligheid, sociale cohesie en participatie.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op Cahier 1: De Leefstraat; experimenteren met de stad van straks (Lab van Troje)

Meer weten? Het Leefstraat experiment is een initiatief van Lab van Troje. Natuur en Milieu Overijssel ziet interessante mogelijkheden om dit concept in Overijssel te introduceren. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Livia Leysen van Natuur en Milieu Overijssel, leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl of tel. (038) 4250976. Kijk ook op: www.leefstraat.be.