Hessenpoort Natuurlijk!

7 juli 2015

Hessenpoort Natuurlijk!

hessenpoort_1

Op 20 mei 2015 kwam een mix van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties bij elkaar om te discussiëren over het groener en natuurrijker maken van het bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Wehkamp, dat met het grootste distributiecentrum van Nederland is gevestigd op Hessenpoort, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, programma Duurzaam Door) en Natuur en Milieu Overijssel.

Aanleiding voor deze bijeenkomst was de vraag van Wehkamp op welke wijze Hessenpoort natuurlijker ingericht zou kunnen worden. Wehkamp heeft hiervoor zelf al een aantal stappen gezet op eigen terrein, maar zou graag, in samenwerking met andere bedrijven en organisaties verder gaan dan dit.

De deelnemers hebben met elkaar nagedacht  over het groener en natuurlijker maken van Hessenpoort. Na inspirerende inleidingen van Andries van Daalen, directeur Wehkamp en Lodewijk Hoekstra  van NLGeenLabel (en als TV-presentator bekend van Eigen Huis en Tuin en Green Kids) hebben de deelnemers zich gebogen over de vraag wat het belang is van meer groen en biodiversiteit op het bedrijventerrein, hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden en wie daarbij een rol zou kunnen spelen.

De bijeenkomst dusdanig  veel ideeën en enthousiasme  opgeleverd dat deelnemers hebben zich verenigd in de ‘Initiatiefgroep ‘Hessenpoort Natuurlijk!’ en hebben afgesproken na de zomervakantie verder te gaan met het verder uitwerken van de ideeën.