Hessenpoort, Natuurlijk! op stoom

16 december 2015

Hessenpoort, Natuurlijk! op stoom

hessenpoort 5 (Small)

In Zwolle hebben de Vereniging van Ondernemers, Natuur en Milieu Overijssel en DuurzaamDoor een samenwerkingsproces geïnitieerd om op bedrijvenpark Hessenpoort veel ruimte te geven aan groen, natuur en biodiversiteit. In het proces nemen partijen uit alle 5 O’s (onderwijs, onderzoek, ondernemingen, overheid, maatschappelijke organisaties) deel.

Er liggen goede kansen voor het aantrekkelijker en natuurrijker maken van het bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Een groeiend samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeente, provincie en maatschappelijke organisaties zet zich hiervoor in. Samen vormen zij de Initiatiefgroep ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’.

Visie
De initiatiefgroep heeft in twee bijeenkomsten nagedacht welke maatregelen hieraan zouden kunnen bijdragen. Er zijn zoveel ideeën uit naar voren gekomen dat besloten is om deze eerst in een visie onder te brengen. De ideeën voor deze visie heeft de initiatiefgroep op 11 december gepresenteerd aan de wethouders René de Heer en Filip van As van gemeente Zwolle en een vertegenwoordiger van de provincie Overijssel, mede met oog op het verkrijgen van financiering voor het opstellen van de visie. Het idee voor deze visie werd, mede gezien de brede samenwerking in dit project positief ontvangen.

Concrete projecten
Tegelijk werkt de initiatiefgroep aan een aantal concrete projecten. Eén daarvan is het aanleggen van een broedwand voor oeverzwaluwen. Er zijn contacten met Hotel Van der Valk om deze wand aan te leggen bij de waterberging naast het hotel. Van der  Valk is enthousiast over het idee. Het bedrijf kan zo laten zien dat zij niet alleen gastvrij is voor gasten, maar ook voor dieren. Een ander concreet idee is het aanleggen van kruidenrijke vegetaties voor insecten en vogels als de patrijs.

De initiatiefgroep Hessenpoort, Natuurlijk! is ontstaan uit een initiatief van Wehkamp en RVO DuurzaamDoor. Natuur en Milieu Overijssel is hierbij aangehaakt en is, inmiddels samen met de Ondernemersvereniging Hessenpoort, nauw betrokken bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten van de initiatiefgroep.