Handboek Bouwen voor de Toekomst uitgebreid: nu nóg meer inspiratie en voorbeelden voor duurzaam bouwen

13 juni 2024

Handboek Bouwen voor de Toekomst uitgebreid: nu nóg meer inspiratie en voorbeelden voor duurzaam bouwen

In samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Utrecht hebben wij ons handboek Bouwen voor de Toekomst volledig herzien en uitgebreid. In dit handboek vind je informatie, inspiratie en goede voorbeelden van toekomstbestendige bouwprojecten. Eerder al publiceerden wij het handboek, met daarbij de oproep aan gemeenten en bouwbedrijven om het Convenant Toekomstbestendig Bouwen te ondertekenen. Nu is het handboek uitgebreid met nóg meer voorbeelden, handige informatie en experts aan het woord. Het behandelt alle relevante thema’s, waaronder energie, circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid, drinkwater en mobiliteit. Ook gaat het in op verstandig ruimtegebruik, sociaal duurzame wijken en wat het de landbouwsector oplevert. Het handboek kan door gemeenten, wooncorporaties en bouwbedrijven worden gebruikt om hun bouwambities waar te maken.

Bouwen voor de Toekomst

Het handboek

Om gemeenten te inspireren, publiceerden we het Handboek ‘Bouwen voor de Toekomst’. In dit handboek geven we de urgentie van duurzame nieuwbouw aan en geven we inzicht in wat duurzaam bouwen ons als maatschappij oplevert. Zo komen experts en ervaringsdeskundigen aan het woord en staat het boek boordevol voorbeelden van nieuwbouwprojecten in Nederland die laten zien dat het allemaal al kan. Zoals het 21 verdiepingen hoge gebouw HAUT (bijna volledig van hout) in Amsterdam, het slimme waterbergende dak met groen en terrasfunctie aan de Boelelaan in dezelfde stad en het duurzaam bewonersinitiatief Soesterhof in Amersfoort.

Lees het handboek hier

Versie 2.0 Convenant

Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen is in 2022 voortgekomen uit een samenwerking tussen de Provincie Utrecht en Metropoolregio Amsterdam, een aantal gemeenten, waterschappen, vertegenwoordigers uit de bouwketen en Cirkelregio Utrecht (waaronder de Natuur en Milieufederatie Utrecht). Afspraken gaan over energie, circulariteit, klimaatadaptie, biodiversiteit, gezonde leefomgeving en duurzame mobiliteit. In 2023 is gewerkt aan een aanscherping van de criteria; deze worden in 2024 vastgesteld.

"Grootschalig inzetten op biobased bouwen"

Op de foto overhandigen Sonja Sars en Ieke Benshop van de Natuur en Milieufederatie Utrecht het vernieuwde handboek aan Annie van de Pas, directeur van de Natuur en Milieufederaties.

Annie van de Pas: “Alleen wanneer gemeenten grootschalig inzetten op biobased bouwen (én isoleren), blijft de bouwsector binnen CO2-budget voor de bouw, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Het mooie is dat ook de landbouw hiervan profiteert: het verbouwen van gewassen voor de biobased producten in de bouw levert boeren een nieuw verdienmodel op. Ook problemen op gebied van stikstof en netcongestie pakken we aan: fabrieksmatige bouw zorgt voor minder uitstoot van stikstof op de bouwplaats en woningen met een zeer kleine energievraag zorgen voor minder druk op het elektriciteitsnet.”

Gemeenten: ‘Ga voor goud!’

Gemeenten kunnen bij ondertekening van het convenant kiezen uit drie verschillende ambitieniveaus: brons, zilver en goud. Waarbij brons net bovenwettelijk is, zilver al wat meer op duurzaamheid inzet en goud voor écht toekomstbestendige bouw staat. Met goud wordt de innovatie en industrialisatie in de bouwsector het meest aangejaagd en worden koplopers het meest beloond. Wij roepen gemeenten op te kiezen voor dit hoogste ambitieniveau op gebied van duurzaamheid. Dat is het enige niveau waarbij we echt anticiperen op de huidige klimaatproblemen zoals recent wederom aangegeven in het IPCC rapport. In de provincie Utrecht kozen al vijf gemeenten voor goud; sluit jij je ook aan bij deze kopgroep?

Onderteken het convenant

Meer weten over het handboek?

Profiel Ieke Benschop (NMU)

Ieke Benschop (NMU)

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst (NMU)