Grutto gekozen tot Nationale Vogel

18 november 2015

Grutto gekozen tot Nationale Vogel

De grutto is dinsdagavond 17 november door het Nederlandse publiek verkozen tot Nationale Vogel. De Verkiezing van de Nationale Vogel werd georganiseerd door het VARA-programma Vroege Vogels, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Bijna een kwart van de in totaal 41.669 stemmen waren voor deze koning van het weiland. De merel eindigde op de tweede plaats, de huismus op drie. 

Van alle grutto’s broedt 85% in Nederland. Het iseen typische weidevogel. “En daarom terecht de Nationale Vogel”, zegt Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland. “Nergens broeden zoveel grutto’s als in ons land. Zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto’s dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk samen.” Maar helaas staat de grutto onder druk door onder meer onze steeds intensiever geworden landbouw. In 1960 was de grutto nog een algemene vogel met circa 120.000 broedpaartjes, dit jaar waren er minder dan 30.000. Er kwamen dit jaar ook nauwelijks 4.000 jongen groot. Een historisch dieptepunt en bij lange na niet genoeg om de populatie in stand te houden volgens de Vogelbescherming, die koste wat kost het tij wil keren. Onder meer door het opzetten van een netwerk van weidevogel-boeren, die laten zien hoe het wél kan. Boeren die een goed lopend bedrijf en de zorg voor weidevogels weten te combineren.

Extra speciaal voor burgerinitiatief 
Voor Kening fan ‘e Greide (King of the Meadows) is de uitverkiezing extra speciaal. Het burgerinitiatief stelt de grutto symbool voor de verandering van het landschap in de afgelopen decennia, en het verlies aan biodiversiteit (incl. weidevogels) dat daarmee gepaard gaat. Tegelijkertijd is het een extra stimulans om met de hele keten en samenleving aan bewustwording én oplossingen te werken, zoals natuurinclusieve landbouw.

Initiatiefnemers in uitzending 
Na bekendmaking van de winnaar ging Vroege Vogels op bezoek grutto-onderzoeker Theunis Piersma en boer Klaas Oevering, beide zijn mede-initiatiefnemers van Kening fan ‘e Greide. Piersma vertelt in de uitzending hoe we de grutto kunnen behoeden voor uitsterven en Oevering laat zien wat dat in de boerenpraktijk betekent. Syb van der Ploeg, ambassadeur van de grutto, componeerde zelfs een lied voor de kersverse nationale vogel.

Fotograaf: Hans Pietersma.

Foto Hans Pietersma - Grutto