Grote zorgen om Natura 2000 gebied door voorbereidingen Formule 1

12 september 2019

Grote zorgen om Natura 2000 gebied door voorbereidingen Formule 1

Op het Circuit van Zandvoort zijn afgelopen week de werkzaamheden gestart ter voorbereiding van de Formule 1 in 2020. Het gaat om het afgraven van duinen, aanleggen van geluidswallen, bouwen van extra tribunes en het aanleggen van een nieuwe weg door of langs een Natura 2000 gebied. Werkzaamheden die ten koste gaan van de kwetsbare natuur.

Bezwaar aantekenen

Bovendien wordt hierdoor het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedissen bedreigd. Voor Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Milieudefensie, Stichting Duinbehoud, Vrienden van Middenduin en Rust bij de Kust is dit aanleiding om bezwaar aan te tekenen tegen een ontheffing die het circuit heeft aangevraagd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Voldoende bescherming van natuurgebied nodig

Volgens Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland moet iedereen in Nederland de natuur beschermen en aan wettelijke regels voldoen, ook het Circuit Zandvoort. “We willen benadrukken dat we niet tegen de komst van de Formule 1 zijn, maar maken ons grote zorgen of de natuur wel voldoende beschermd wordt. Daarom willen we dat er hele goede maatregelen worden genomen om de rugstreeppad en de zandhagedis te beschermen. Het is echt nodig goede nieuwe leefgebieden voor die beschermde soorten te creëren”, aldus Akkerman.

Vergunningen niet in orde

Stichting Rust aan de Kust geeft aan dat de bouwwerkzaamheden die uitgevoerd gaan worden in strijd zijn met natuur- en milieuvergunning. De vergunningen zijn nog niet op orde, waaronder de stikstofvergunning. De laatste tijd worden steeds meer bouwprojecten stilgelegd omdat er geen toestemming is op basis van stikstofwetgeving. Het is onduidelijk waarom het Circuit Zandvoort wel mag gaan bouwen.

Bekijk de uitzending van EenVandaag (11 sept 2019)