Grote belangstelling voor opleiding docent ecologisch tuinieren

17 november 2015

Grote belangstelling voor opleiding docent ecologisch tuinieren

EcologischMoestuinieren_Velt

Om in Nederland mensen op te leiden tot docent ecologisch moestuinieren, zijn provinciale natuur en milieufederaties een samenwerking gestart met de Belgische Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren (Velt). Een enkele oproep leidde in korte tijd tot 150 aanmeldingen. Hieruit zijn 25 mensen geselecteerd. Zij zijn op 14 november gestart aan de opleiding. Vanaf mei 2016 zijn deze docenten beschikbaar om verspreid over Nederland meer mensen te inspireren tot natuurvriendelijk tuinieren.

Ecologisch moestuinieren is hot en hip, maar het ontbreekt beginnende tuinders vaak aan kennis en ervaring. Dan valt het nog niet mee om een kropje sla te telen. De natuur en milieufederaties merken in de praktijk dat er veel behoefte is aan het delen van kennis en ervaring over ecologisch (moes)tuinieren. De Belgische organisatie Velt heeft  jarenlange ervaring met het delen van kennis en het opleiden van docenten. Het lag dus voor de hand om de samenwerking aan te gaan en Velt te vragen een opleiding tot docent ecologisch moestuinieren aan te bieden in Nederland. Na de aankondiging van de cursus via de uitgebreide netwerken van de Brabantse Milieufederatie, Milieufederatie Noord-Holland en Natuur en Milieu Overijssel, meldden zich 150 deelnemers uit heel Nederland aan, met opvallend veel aanmeldingen uit grote steden als Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Twee van de drie kandidaten zijn vrouw. Terwijl vroeger moestuinieren vooral iets van mannen was,  zijn het nu de vrouwen die gezonde groenten voor hun kinderen willen.

Ecologisch tuinieren betekent in de eerste plaats een tuin zonder pesticiden
of kunstmest, iets waarin Velt gespecialiseerd is. Een tuin is echter  vooral  genieten van het buitenleven en
de aanwezige natuur observeren en beleven. Ook hierover heeft Velt kennis in huis. Eén van de centrale elementen van Velt is  het inspelen op de rol die tuinen spelen in de bescherming van de biodiversiteit. Ecologisch ingerichte en onderhouden tuinen dragen in belangrijke mate bij aan biodiversiteit buiten natuurgebieden. Een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling staat nu blijkt dat biodiversiteit, zeker in landbouwgebieden waar monoculturen overheersen, zo sterk onder druk staat. Mensen in steden en dorpen kunnen met ecologisch (moes)tuinieren een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van biodiversiteit.

Van de 25 cursisten komen er uit de provincies Brabant, Noord-Holland en Overijssel ieder 6 en uit de rest van het land nog eens 7. De opleiding bestaat uit zowel theoretische als praktische als ook didactische lessen. Na de cursusdagen leggen de deelnemers een aantal examens af. De natuur- en milieufederaties zullen samen met de geslaagde docenten cursisten werven om meer mensen de grondbeginselen van ecologisch moestuinieren bij te brengen.